Pedagoška dejavnost

Predstavitev in kontakt

Informacije za študente

Strokovna izobraževanja

asist., asist. razisk., dr. Gašper Grubelnik, mag. mikrobiol.

Strokovna dejavnost

 

Pedagoška dejavnost

Raziskovalna dejavnost

  • številka raziskovalca: 39128

Bibliografija

 

 

Kratek življenjepis

dr. Gašper Grubelnik je študij mikrobiologije zaključil leta 2016 na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Takoj po zaključku študija se je zaposlil kot mladi raziskovalec na Inštitutu za patologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, kjer se je ukvarjal z genetiko raka glave in vratu. Naziv doktor znanosti je pridobil leta 2021 z uspešnim zagovorom doktorske disertacije z naslovom »Izražanje transkripcijskega dejavnika NANOG pri predrakavih spremembah in ploščatoceličnem raku ustne votline«. V tem času je pridobil tudi habilitacijski naziv asistent raziskovalec. Od oktobra 2020 je zaposlen na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo MF UL, v laboratoriju za diagnostiko COVID-19, kjer deluje kot analitik in raziskovalec pri različnih raziskovalnih projektih na področju medicinske virologije. Od januarja 2023 je habilitiran kot asistent za področje mikrobiologije in imunologije na Katedri za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, kjer poučuje študente Medicinske fakultete, Biotehniške fakultete in Fakultete za farmacijo. Je član ekipe za hiter odziv na bioteroristične grožnje, Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo MF UL, ki deluje v okviru Uprave za zaščito in reševanje Republike Slovenije (URSZR).

 

Gašper Grubelnik, PhD, completed his studies in microbiology in 2016 at the Biotechnical Faculty of the University of Ljubljana. Immediately after completing his studies, he became a junior researcher at the Institute of Pathology, Faculty of Medicine, University of Ljubljana, and his field of research was genetics of the head and neck cancer. He defended his PhD thesis in 2021 entitled »Expression of transcription factor NANOG in precancerous lesions and squamous cell carcinoma of oral cavity«. Since October 2020, he has been employed at the Institute of Microbiology and Immunology, Faculty of Medicine, University of Ljubljana, in the Laboratory for diagnostics of COVID-19, where he works as an analyst and a researcher. His field of research is medical virology. Since January 2023, he also works as a Teaching Assistant in the field of microbiology and immunology at the Faculty of Medicine, University of Ljubljana, teaching students of the Faculty of Medicine, Biotechnical Faculty and the Faculty of Pharmacy. Moreover, he is a part of the quick response team for bioterror threats of the Institute of Microbiology and Immunology’s  under the coordination of the Slovenian Administration for Civil Protection and Disaster Relief.

Kontakt

E: gasper.grubelnik@mf.uni-lj.si
T: 01 543 74 58/52