Laboratorij za diagnostiko COVID-19 (COV)

Vsi laboratoriji

Dejavnosti laboratorija

V laboratoriju COV opravljamo molekularno diagnostiko virusa SARS-CoV-2, ki je povzročitelj koronavirusne bolezni COVID-19. Laboratorij je bil ustanovljen kmalu po razglasitvi pandemije. V njem uporabljamo najnovejša znanja in najsodobnejše visokopretočne molekularne diagnostične pristope, ki nam omogočajo hitro in natančno diagnostiko. Neposredno molekularno diagnostiko virusa SARS-CoV-2 izvajamo iz vzorcev zgornjih in spodnjih dihal. V laboratoriju se zavzemamo za hitro obravnavo vzorcev bolnikov, ki potrebujejo urgentno pomoč, in jim zagotavljamo 24-urno diagnostiko 356 dni v letu.

Laboratorij se po zmogljivostih in strokovnosti uvršča v sam svetovni vrh diagnostike SARS-CoV-2. Deluje v stalni pripravljenosti in opravi približno polovico vseh molekularnih testov v državi. Svojo usposobljenost redno izpopolnjujemo z aktivnim izobraževanjem in posodobitvami delovnega procesa ter jo redno preverjamo po shemah kakovosti Instand, NEQAS, QCMD, ECDC in WHO. Največji dokaz naših inovativnih in strokovnih prizadevanj ter kliničnih sodelovanj so raziskovalne objave v uglednih tujih strokovnih in znanstvenih revijah na področju SARS-CoV-2.

Poleg molekularne diagnostike pandemije COVID-19 pa tudi sistematično spremljamo genomsko raznolikost virusa SARS-CoV-2 ter genomsko opredeljujemo različice virusa SARS-CoV-2, ki se širijo v Sloveniji. V okviru laboratorija COV smo razvili izvirni algoritem presejanja virusih različic z metodo določanja nukleotidnih zaporedij (sekvenciranje), ki omogoča hkratno zaznavo vseh pomembnih mutacij v različicah virusa. S tem zagotovimo takojšnjo prilagoditev za presejanje novih kandidatnih klinično pomembnih mutacij.

Splošni podatki

Koordinacija:

Urška Glinšek Biškup
Kaja Erzar
Mateja Jelovšek
Monika Jevšnik Virant
Nataša Knap Gašper
Rok Kogoj
Marko Kolenc
Miša Korva
Maja Lunar
Petra Markočič
Tina Mikuletič
Katarina Resman Rus

Martin Sagadin
Katja Strašek Smrdel
Tina Uršič
Nina Žigon


Zaposleni:

Sabina Beci, dipl. mikrobiol. (UN)
asist. asist. razisk. dr. Gašper Grubelnik, mag. mikrobiol.
Kaja Kotnik, mag. mol. funkc. biol.
Manca Luštrek, dipl. biol.
Špela Pleh, dipl. mikrobiol. (UN)
Katja Potočnik, dipl. biol. (UN)
Anja Podgrajšek, mag. bio. in ekol. z naravovar.
Anja Praunseis,
dr. med.
Zala Prestor,
dipl. biol.
Jure Škorja, mag. bioinform.
Doroteja Vlaj,
dipl. mikrobiol. (UN)

Presejanje virusnih različic:

Alen Suljič
Doroteja Vlaj
Samo Zakotnik
Tomaž Mark Zorec

Telefon:

031 623 265