Pedagoška dejavnost

Predstavitev in kontakt

Informacije za študente

Strokovna izobraževanja

Asist. dr. Monika Jevšnik Virant, univ. dipl. mikr.

Strokovna dejavnost

Pedagoška dejavnost

Raziskovalna dejavnost

  • številka raziskovalca: 29997

Bibliografija

Kratek življenjepis

Je raziskovalka na področju virologije na Medicinski fakulteti UL. Kot asistentka poučuje mikrobiologijo na Medicinski fakulteti (MF), Biotehniški fakulteti (BF) in Fakulteti za farmacijo (FFA) Univerze v Ljubljani. Mikrobiologijo je študirala na ljubljanski Biotehniški fakulteti in leta 2005 diplomirala. Leta 2013 je zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Molekularno epidemiološke značilnosti okužb s človeškimi koronavirusi pri otrocih v Sloveniji«. Na Univerzi v Ljubljani se je na MF habilitirala leta 2008, kjer je bila istega leta tudi izvoljena v naziv asistentke za področje mikrobiologije in imunologije.

Od leta 2006 je zaposlena na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo MF UL, kjer se ukvarja z diagnostiko in raziskovanjem respiratornih virusov, herpesvirusov ter drugih, denimo parvovirusa B19, virusov ošpic, mumpsa in rdečk. Sodeluje pri različnih raziskovalnih nacionalnih in mednarodnih projektih na področju medicinske virologije.

—-

Monika Jevšnik Virant, PhD, works a researcher in the field of virology at the Faculty of Medicine. As an assistant teacher, she teaches microbiology at the Faculty of Medicine (MF), the Biotechnical Faculty (BF) and the Faculty of Pharmacy (FFA) of the University of Ljubljana. She studied microbiology at the Biotechnical Faculty in Ljubljana and graduated in 2005. In 2013, she defended her PhD thesis entitled “Molecular epidemiological characteristics of human coronavirus infections in children in Slovenia”. She became assistant teacher at the University of Ljubljana at the Faculty of Medicine in the fields of microbiology and immunology in 2008.

Since 2006, she has been employed at the Institute of Microbiology and Immunology of the MF UL, where she works in the research diagnostics and the research of respiratory viruses, herpes viruses and others, e. g. parvovirus B19, measles, mumps and rubella viruses. She is a collaborator in numerous national and international projects in the field of medical virology.

 

Kontakt

E: monika.jevsnik@mf.uni-lj.si
T: 01 543 74 58