Pedagoška dejavnost

Predstavitev

Informacije za študente

Zaposleni

Strokovna izobraževanja

Študijsko gradivo

Upokojeni sodelavci

Sodelavci
prof. dr. Manica Mueller – Premru, dr. med., spec. klin. mikrobiol.
prof. dr. Srečko Koren, dr. med., spec. klin. mikrobiol.
prof. dr. Vladimir Kotnik, dr. med.
prof. dr. Borut Drinovec, univ. dipl. biol.
izr. prof. dr. Jožica Marin, univ. dipl. biol.
asist. dr. strok. svet. Saša Simčič, univ. dipl. kem.