Pedagoška dejavnost

Predstavitev in kontakt

Informacije za študente

Strokovna izobraževanja

Prof. dr. Katja Seme, dr. med.

Strokovna dejavnost

Pedagoška dejavnost

Raziskovalna dejavnost

  • Šifra raziskovalca: 14504

Bibliografija

Kratek življenjepis

Medicino je študirala v Ljubljani, kjer je leta 1991 diplomirala. Leta 1995 je magistrirala in leta 1997 zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Genomska tipizacija izolatov virusa hepatitisa C v Sloveniji«. Specializacijo iz klinične mikrobiologije je zaključila leta 1998. Izpopolnjevala se je na Oddelku za mikrobiologijo in infekcijske bolezni v Royal Women’s Hospital v avstralskem Melbournu in na Oddelku za medicinsko mikrobiologijo v Univerzitetnem medicinskem centru Groningen na Nizozemskem. Na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani se je habilitirala leta 1994, naziv redna profesorica je pridobila leta 2011.

Od leta 1993 je zaposlena na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo MF UL, kjer je od leta 1996 vodila Laboratorij za oralno bakteriologijo in hospitalne infekcije in od leta 2000 Laboratorij za bakteriološko diagnostiko okužb dihal. Raziskovalno se je najprej ukvarjala z razširjenostjo hepatitisa C pri bolnikih z velikim tveganjem okužbe za parenteralno prenosljive viruse in razvijala ter v slovenski prostor uvajala molekularne metode za diagnostiko okužbe s tem virusom. Ukvarjala se je tudi z uvedbo molekularnih tipizacijskih metod in genomsko tipizacijo slovenskih izolatov virusa hepatitisa C. Kasneje je raziskovalno dejavnost razširila na razvoj in posodabljanje metod na področju diagnostične mikrobiologije. Poglobljeno se je ukvarjala tudi z molekularno epidemiologijo človeških virusov papiloma, z epidemiologijo okužb z virusi hepatitisov ter mehanizmi bakterijske odpornosti proti antibiotikom in nadzorom občutljivosti bakterij za antibiotike ter oralno mikrobiologijo.

Od leta 2005 je aktivno delovala kot predstavnica slovenskih kliničnih mikrobiologov najprej v Sekciji za medicinsko biopatologijo Evropskega združenja medicinskih specialistov (UEMS) in od leta 2008 v novo ustanovljeni Sekciji UEMS za medicinsko mikrobiologijo (USMM). Prva štiri leta (2008‒2012) je bila tajnik in zadnja tri (2017‒2020) blagajnik USMM. Med letoma 2013 in 2016 je bila v Evropskem združenju za klinično mikrobiologijo in infekcijske bolezni (ESCMID) članica odbora za strokovne zadeve. Od leta 2018 je v tem združenju članica odbora za izobraževanje.

Njena bibliografija je na začetku leta 2022 obsegala okoli 680 enot, med njimi okoli 170 izvirnih in preglednih znanstvenih člankov, objavljenih v mednarodni periodiki. Dela so bila doslej citirana preko 2400-krat. Je soavtorica poglavja v knjigi Oralna bakteriologija (1996) in avtorica poglavja v knjigi Bolnišnična higiena (1998). Je avtorica sedmih poglavij v učbeniku Medicinska bakteriologija z imunologijo in mikologijo (2003), dveh poglavij v učbeniku Medicinska virologija (2011) sourednica učbenika Medicinska bakteriologija z mikologijo in parazitologijo (2020), v katerem je tudi avtorica šestih poglavij. Je sourednica in soavtorica učbenika Osnove mikrobiološke diagnostike za študente dentalne medicine (2020). Sodelovala je pri pisanju poglavij v dveh tujih učbenikih s področja medicinske mikrobiologije in infekcijskih bolezni in je soavtorica poglavja v Evropskem priročniku za klinično mikrobiologijo, ki sta ga leta 2012 izdala Francosko združenje za mikrobiologijo in ESCMID. Sodelovala je pri pisanju Priročnika za vaje iz mikrobiologije in imunologije za študente medicine (2003), Praktikuma iz mikrobiologije in imunologije za študente medicine in Praktikuma iz mikrobiologije in imunologije za študente stomatologije.

Je članica številnih slovenskih in mednarodnih strokovnih združenj. Leta 2005 je prejela Lavričevo priznanje MF UL za uspešno delo visokošolske sodelavke asistentke.

 

Kontakt

E: katja.seme@mf.uni-lj.si
T: 01 543 74 28

Govorilne ure

Ponedeljek, 8.30–10.30
Soba prof. Seme na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo, Zaloška 4