Pedagoška dejavnost

Predstavitev in kontakt

Informacije za študente

Strokovna izobraževanja

Asist. znan. sod. dr. Katarina Resman Rus, dipl. biotehn. (UN)

Strokovna dejavnost

 

 

Pedagoška dejavnost

 

Raziskovalna dejavnost

  • šifra raziskovalca: 35044

Bibliografija

Kratek življenjepis

Asist. znan. sod. dr. Katarina Resman Rus je študirala biotehnologijo na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Od diplome leta 2011 je kot raziskovalka zaposlena na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete (IMI, MF), v Laboratoriju za diagnostiko zoonoz in laboratoriju WHO. Leta 2013 se je vpisala na podiplomski študij Biomedicina na Medicinski fakulteti in leta 2018 zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Proučevanje prirojenega imunskega odziva po okužbi z virusom Dobrava in virusom Puumala«. Leta 2020 je prvič pridobila naziv asistenta za področje mikrobiologije in imunologije. V času zaposlitve na inštitutu sodeluje pri različnih predmetih za študente univerzitetnega študijskega programa prve in druge stopnje mikrobiologije in laboratorijske biomedicine.

Od zaposlitve na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo se ukvarja z virologijo. Glavna tema njenega raziskovalnega dela so raziskave na področju imunopatogeneze hantavirusov, interakcije med patogenimi mikroorganizmi, gostiteljem in naravnim rezervoarjem ter epidemiološke in molekularne raziskave virusnih zoonoz. Dela predvsem v laboratoriju tretje stopnje biološke varnosti, kjer izvaja različne metode za gojenje, izolacijo in kvantifikacijo virusnih izolatov na celičnih kulturah. Je aktivna članica intervencijske ekipe IMI MF, ki deluje za hiter odziv na bioteroristične grožnje, ter sodeluje pri številnih nacionalnih in mednarodnih projektih.

Katarina Resman Rus, PhD, studied biotechnology at the Biotechnical Faculty in Ljubljana and graduated in 2011. Since then she has been working as a researcher at the Institute of Microbiology and Immunology, Faculty of Medicine (IMI MF), in the Laboratory for diagnosis of zoonoses and the laboratory WHO. In 2013, she started her postgraduate studies in Biomedicine at the Faculty of Medicine and in 2018 she defended her PhD thesis entitled “Study of innate immune response after infection with Dobrava virus and Puumala virus”. In 2020, she became an Assistant Teacher at the Faculty of Medicine in the field of Microbiology and Immunology.

Since her employment at IMI MF, she has been involved in virology, and her research interests include immunopathogenesis of hantaviruses, interactions between pathogenic microorganisms, the host, and the natural reservoir, and epidemiological and molecular studies of viral zoonoses. She works in the BSL3+ laboratory, employing various methods for culturing, isolating, and quantifying virus isolates on cell cultures. She is an active member of the intervention team IMI MF for rapid response to bioterror threats and participates in numerous national and international projects.

Kontakt

E: katarina.resman@mf.uni-lj.si
T: 01 543 74 32