Pedagoška dejavnost

Predstavitev in kontakt

Informacije za študente

Strokovna izobraževanja

Doc. znan. sod. dr. Barbara Šoba Šparl, univ. dipl. mikrobiol.

Strokovna dejavnost

Pedagoška dejavnost

Raziskovalna dejavnost

  • šifra raziskovalca: 22460

Bibliografija

Kratek življenjepis

Doc. znan. sod. dr. Barbara Šoba Šparl, univ. dipl. mikrobiol., je študij mikrobiologije zaključila na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Na področju medicinske parazitologije tako raziskovalno kot strokovno deluje že več kot dve desetletji. Na Inštitutu za mikrobiologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani se je po študiju zaposlila kot mlada raziskovalka, kjer je leta 2004 pod mentorstvom priznanega slovenskega parazitologa prof. dr. Jerneja Logarja magistrirala, leta 2009 pa pridobila naziv doktorice znanosti z uspešnim zagovorom doktorske disertacije. V njej je raziskovala genetsko pestrost praživali iz rodu Cryptosporidium in njihov zoonotski potencial. Leta 2018 je bila kot podoktorska raziskovalka štiri mesece in pol zaposlena v Laboratoriju za parazitske zoonoze Veterinarske fakultete Univerze v Gentu v Belgiji, kjer se je osredotočila predvsem na raziskovanje anisakid in praživali iz rodu Sarcocystis.

Od leta 2019 vodi Laboratorij za parazitologijo Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo MF UL, ki ponuja širok nabor preiskav za mikrobiološko diagnostiko parazitskih povzročiteljev okužb človeka in je na tem področju vodilni laboratorij v Sloveniji. Dr. Barbara Šoba Šparl je aktivno vključena v več nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektov s področja parazitskih zoonoz. V okviru mednarodnega projekta IMPACT, ki ga je financirala Evropska agencija za varnost hrane (EFSA), je skupaj z najpomembnejšimi evropskimi laboratoriji oz. raziskovalnimi ustanovami s področja parazitologije, kot so Referenčni laboratorij Evropske Unije za parazite iz Rima, Nemški zvezni inštitut za oceno tveganja (BfR), Norveška univerza za naravoslovje (NMBU), Inštitut za javno zdravje Wales (PhW) ter Inštitut za varnost hrane, zdravje živali in okolje (BIOR) iz Rige, kot vodja skupine Univerze v Ljubljani sodelovala pri standardizaciji molekularne metode za ugotavljanje kriptosporidijev in ostalih praživali v/na hrani. Rezultat njenega raziskovalnega dela so objave v uglednih revijah, ki jih citira SCI ter ostalih mednarodnih in domačih strokovnih ter znanstvenih revijah. Za strokovni jezik in razlago mikrobioloških izrazov ter pojmov skrbi kot aktivna članica Terminološke komisije Slovenskega mikrobiološkega društva, v okviru katere se dopolnjuje Mikrobiološki slovar na prosto dostopnem spletnem slovarskem portalu Termania. Dr. Barbara Šoba Šparl se poleg znanstveno-raziskovalnega in strokovnega delovanja posveča tudi pedagoški dejavnosti, kjer kot visokošolska učiteljica predaja svoje znanje s področja parazitologije in mikrobiologije študentom medicine, dentalne medicine, mikrobiologije, laboratorijske biomedicine ter drugih naravoslovno-bioloških smeri. Je soavtorica več univerzitetnih učbenikov. Od leta 2022 je članica študijske komisije oddelka za Mikrobiologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.

Kontakt

E: barbara.soba@mf.uni-lj.si
T: 01 543 74 70