Pedagoška dejavnost

Predstavitev in kontakt

Informacije za študente

Strokovna izobraževanja

Doc. dr. Andreja Nataša Kopitar, univ. dipl. biol.

Strokovna dejavnost

Pedagoška dejavnost

Raziskovalna dejavnost

  • šifra raziskovalca: 25991

Bibliografija

Kratek življenjepis

Je raziskovalka na področju imunologije na Medicinski fakulteti. Kot učiteljica docentka poučuje imunologijo in diagnostično imunologijo na Medicinski fakulteti (MF) in Biotehniški fakulteti (BF) Univerze v Ljubljani. Biologijo je študirala na ljubljanski Biotehniški fakulteti in leta 2004 diplomirala. Leta 2009 je zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Priprava in diferenciacija dendritičnih celic in vitro za specifično predstavljanje bakterijskih in tumorskih antigenov«. Izpopolnjevala se je na Inštitutu za eksperimentalno patologijo na Medicinski fakulteti v Bernu, Švica (2017). Na Univerzi v Ljubljani se je na MF habilitirala leta 2008, leta 2014 na BF, kjer je bila istega leta tudi izvoljena v naziv docentke za področje imunologije. Leta 2020 je bila na Medicinski fakulteti izvoljena v naziv docentke na področju mikrobiologije in imunologije.

Od leta 1995 je zaposlena na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo MF UL, kjer se ukvarja z diagnostiko imunskih pomanjkljivosti. Z raziskavami na področju imunologije se je prvič srečala v laboratoriju za celično imunost Medicinske fakultete, ko je leta 1995 opravila diplomo iz medicinske biokemije na Fakulteti za farmacijo. Imunologija je tako pritegnila njeno pozornost, saj vključno z imunoterapijo zaseda sam vrh medicinske znanosti. Raziskovalno se je najprej ukvarjala s preučevanjem prirojene imunosti, zlasti dendritičnih celic: v procesih prepoznavanja antigenov in aktivacije limfocitov T pri kroničnih okužbah in vnetih tkivih sluznice prebavil. Kasneje je raziskovanje razširila na razvoj metod za zgodnje odkrivanje in zdravljenje meningitisa, ventrikulitisa in pljučnice pri otrocih. Razvoj metod za analizo limfocitnih podvrst pri diagnostiki imunsko oslabljenih bolnikov in za analizo moške neplodnosti (merjenje fragmentacije DNK, mitohondrijske aktivnosti in zgodnje stopnje apoptoze v spermijih). V zadnjem obdobju se predvsem intenzivno ukvarja s študijem imunskega odziva gostitelja na številne viruse in bakterije ter s preučevanjem vpliva protitumorske terapije z gensko spremenjenimi limfociti T (CAR-T) na potek zdravljenja,

Je članica številnih slovenskih in mednarodnih strokovnih združenj. Od leta 2015 je predsednica Slovenskega združenja za pretočno citometrijo. Leta 2016 je organizirala mednarodno delavnico »Flow cytometry in research and diagnostics of primary immunodeficiency disorders«. V sodelovanju s svetovnim združenjem za pretočno citometrijo je leta 2018 organizirala delavnico »ISAC LEFT Ljubljana Cytometry Workshop«.

Njena bibliografija obsega več kot 160 enot, med njimi 43 izvirnih znanstvenih člankov, objavljenih v mednarodni periodiki. Dela so bila doslej citirana več kot 550-krat. Je avtorica in soavtorica šestih učbenikov in mentorica/somentorica pri štirih doktorskih disertacijah, od tega je ena že zaključena, in pri 18 diplomah in magisterijih, od tega 15 zaključenih.

Kontakt

E: andreja-natasa.kopitar@mf.uni-lj.si
T: 01 543 74 84