Strokovna združenja

Sekcija za KMBO

SKUOPZ

SID

SZPC

Strokovna srečanja

Slovensko združenje za pretočno citometrijo

je znanstveno in strokovno društvo vseh, ki v Sloveniji delujejo na področju pretočne citometrije. Med glavnimi nalogaimi združenja so širjenje znanja s področja pretočne citometrije in spodbujanje sodelovanja s podobnimi združenji doma in v tujini.

 

 

Podatki o društvu

Naziv: Slovensko združenje za pretočno citometrijo (SZPC)
ang. Slovenian Society for Flow Cytometry (SSC)

Naslov: Zaloška cesta 4, 1000 Ljubljana

Davčna številka: 4078691000

Transakcijski račun: IBAN SI56 0201 4026 1591 213 NLB d.d.

Upravni odbor sestavljajo:

  • Andreja N. Kopitar (predsednica)
  • Jaka Lavrenčak (podpredsednik)
  • Aleš Goropevšek (tajnik)
  • Tadej Furlan (blagajnik)
  • Helena Podgornik (članica)

Nadzorni odbor sestavljajo:

  • Darja Marija Žontar
  • Alojz Ihan
  • Veronika Kloboves Prevodnik

Člani in raziskovalne skupine