Laboratorij za celično imunologijo (CEL)

Vsi laboratoriji

Dejavnosti laboratorija

Laboratorij za celično imunologijo (CEL) se strokovno-diagnostično ukvarja z analizo različnih vrst in podvrst belih krvnih celic, med njimi zlasti limfocitnih populacij. To omogoča diagnostiko pridobljenih in prirojenih imunskih pomanjkljivosti, spremljanje sistemskih vnetij, avtoimunskih in alergijskih bolezni, transplantacij, pa tudi nekaterih infekcijskih bolezni, med katerimi je v ospredju zlasti spremljanje okužbe s HIV. Velik del strokovne dejavnosti poteka v tesnem sodelovanju s kliničnimi zdravniki, kar zahteva stalen razvoj novih metodologij in stalno soočanje laboratorijskih rezultatov s kliničnim potekom bolezni pri preiskovancih. Skupaj z metodami molekularne biologije to omogoča razvoj novih tehnik za opredeljevanje vloge imunskega sistema pri različnih boleznih. Na področju ugotavljanja celične imunosti opravljamo preskus aktivacije limfocitov in vitro z mitogeni, monoklonskimi protitelesi, TLR-agonisti, citokini in antigeni (npr. virusnimi peptidi, cepivi).

V Laboratoriju za celično imunologijo poteka tudi razvoj tehnik za študij lokalnih imunskih odzivov v vnetih tkivih (analiza diferenciacije limfocitov in imunskega odziva v bezgavkah, cerebrospinalni tekočini, prebavni sluznici, tumorjih). Ukvarjajo se tudi z analizo mediatorjev imunskih odzivov, kot so citokini. Citokine, topne citokinske (in druge) receptorje ter topne adhezijske molekule merijo v serumu, plazmi in drugih telesnih tekočinah. Poleg tega pa merijo citokinske odzive in vitro ter ocenijo količino in vrsto odziva. Z opredeljevanjem delovanja imunskega sistema pri različnih boleznih lahko pomagamo kliničnim zdravnikom, da svoje klinične študije opremijo s sodobnimi imunološkimi analizami na celični, funkcionalni in genski ravni ter tako vzdržujejo raziskovalno raven, potrebno za objave v kakovostnih mednarodnih publikacijah.

Del strokovno zdravstvene dejavnosti predstavlja tudi alergološka laboratorijska diagnostika: obsega določanje specifičnih protiteles razreda E (IgE) proti številnim alergenom, pa tudi meritve specifičnih protiteles razreda G (IgG) proti alergenom, ki so povezani z alergijskim alveolitisom (plesni iz okolja, perje in izločki ptic).

Splošni podatki

Sodelavci:

doc. dr. Andreja Nataša Kopitar, univ. dipl. biol.
asist. asist. razisk. dr. Miša Marušić, mag. funkc. biol.
asist. Matic Brvar, mag. mol. funkc. biol.
Sabina Brojan, dipl. inž. lab. biomed.
Miha Bajc, mag. biotehnol.
Sara Petek, mag. mikrobiol.
Katka Pohar
, mag. mikrobiol.

Mlada raziskovalca:

asist. Larisa Janžič, mag. mol. funkc. biol.
asist. Lucija Levstek, dipl. bioteh. (UN), mag. ekoteh.

Telefon:

01 543 74 90