Pedagoška dejavnost

Predstavitev in kontakt

Informacije za študente

Strokovna izobraževanja

asist. Katarina Kovač, dr. vet. med., mlada raziskovalka

Strokovna dejavnost

Bibliografija

Kratek življenjepis

Asist. Katarina Kovač, dr. vet. med., je mlada raziskovalka na področju mikrobiologije in imunologije. Po uspešno zaključeni gimnaziji v Kamniku se je leta 2013 vpisala na Veterinarsko fakulteto Univerze v Ljubljani. Leta 2019 je pridobila naziv doktorica veterinarske medicine in se istega leta zaposlila na Veterinarski fakulteti. Od oktobra 2020 je mlada raziskovalka na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Od marca 2021 je habilitirana kot asistent za področje mikrobiologije in imunologije na Katedri za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Poučuje študente medicinske fakultete in fakultete za farmacijo. Pod mentorstvom doc. dr. Mateje Pirš, dr. med., je vključena v raziskovalni program Odnosi parazitarnega obstajanja (P3 – 0083).

Kontakt

E: katarina.kovac@mf.uni-lj.si
T: 01 543 7433