Služba za spremljanje občutljivosti bakterij in gliv (SSO)

Vsi laboratoriji

Dejavnosti službe

V službi spremljamo občutljivost bakterij in gliv za protimikrobna zdravila in pojavljanje večkratno odpornih bakterij (VOB) Staphilococcus aureus ‒ MRSA, Enterococcus faecalis in Enterococcus faecium, odpornih proti vankomicinu (VRE), enterobakterij, ki izločajo encime ESBL in karbapenemaze (CPE, CRE-CPE), enterobakterij, ki so odporne proti  karbapenemom (CRE) ter proti karbapenemom odporna večkratno odporna Pseudomonas aeruginosa (CRPs) in Acinetobacter baumannii (CRAb) v Osrednjeslovenski regiji. Za Univerzitetni Klinični center Ljubljana, Onkološki Inštitut in Splošno bolnišnico Trbovlje izdelujemo letna poročila o občutljivosti bakterij in gliv za protimikrobna zdravila. Izvajamo tudi redne analize pojavljanja VOB in drugih pomembnih bakterijskih vrst v Osrednjeslovenski regiji. V sodelovanju z bolnišničnimi komisijami za obvladovanje bolnišničnih okužb sodelujemo pri spremljanju VOB in analizi izbruhov. Sodelujemo tudi v mreži EARS-Net Slovenija.

V sodelovanju Laboratorijem za sindromsko diagnostiko in molekularno bakteriologijo (SMB) izvajamo fenotipsko in molekularno detekcijo karbapenemaz in drugih betalaktamaz pri gramnegativnih bakterijah za potrebe Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo in zunanje naročnike ter opredeljujemo epidemiološko povezanost izolatov pri sumu na prenose. Izvajamo tudi referenčno dejavnost za opredeljevanje prisotnosti karbapenemaz in sodelujemo pri vpeljavi novih metod za opredeljevanje mehanizmov odpornosti.

Splošni podatki

Vodja laboratorija:

doc. dr. Mateja Pirš, dr. med., spec. klin. mikrobiol.

Sodelavci:

Iva Kovačič, mag. lab. biomed.
Eva Kvas, mag. lab. biomed.
Tjaša Teržan, mag. mikrobiol.

Mlada raziskovalka:

asist. Katarina Kovač, dr. vet. med.

Telefon:

01 543 74 33