Pedagoška dejavnost

Predstavitev in kontakt

Informacije za študente

Strokovna izobraževanja

Znan. sod. dr. Tina Uršič, univ. dipl. mikr.

Strokovna dejavnost

Pedagoška dejavnost

  • sodeluje kot predavateljica pri pouku diagnostičnih tehnik v virologiji

Raziskovalna dejavnost

  • šifra raziskovalca: 25433

Bibliografija

Kratek življenjepis

Je raziskovalka na področju virologije na Medicinski fakulteti. Mikrobiologijo je študirala na ljubljanski Biotehniški fakulteti in leta 2004 diplomirala. Še istega leta se je zaposlila kot mlada raziskovalka na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo MF UL in leta 2011 zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Pogostnost in klinični pomen okužbe s človeškim bokavirusom pri otrocih v Sloveniji«.

Vse od začetka zaposlitve na IMI se ukvarja z diagnostiko in raziskovanjem respiratornih virusov, herpesvirusov ter drugih: parvovirusa B19, virus ošpic, mumpsa in rdečk. Hkrati se ukvarja tudi s kakovostjo odvzetih vzorcev in študira različne kužnine izbora.

V laboratoriju je ključna oseba za razvoj in vpeljavo novih diagnostičnih metod v rutinsko diagnostiko, ki jo izvaja laboratorij za diagnostiko virusnih infekcij. Poleg tega je članica ENPEN, hkrati pa predavateljica pri predmetu Diagnostične metode v medicinski virologiji (študij laboratorijske biomedicine na Fakulteti za farmacijo).

Njena bibliografija obsega 57 enot, med njimi 22 izvirnih znanstvenih člankov, objavljenih v mednarodni periodiki. Dela so bila doslej citirana več kot 350-krat. Je soavtorica enega tujega in enega slovenskega učbenika je somentorica pri štirih magistrskih nalogah.

V letu 2022 je bila nagrajena z najodličnejšim raziskovalnim dosežkom Univerze v Ljubljani za prispevek z naslovom »Učinkovitost brisa nosnega dela žrela in sline pri odkrivanju različic Delta in Omikron SARS-CoV-2«.

Prav tako je kot del ekipe, ki je delovala v diagnostiki SARS-CoV-2, prejela zlato plaketo  za dosežke v diagnostiki SARS-CoV-2.

 

As a young researcher, Tina Uršič joined the Laboratory for diagnostics viral infections at the Institute of Microbiology and Immunology, Faculty of Medicine, University of Ljubljana, Slovenia, in 2004, and in 2011 I defended her doctoral thesis on the clinical and epidemiological presentation of Human bocavirus infection in small children. During her Ph.D. studies, she was fully devoted to the field of virology, laboratory work, and viral research. Dr. Uršič is part of the intervention team for counter-bioterrorism threats in Slovenia. As a postdoctoral research assistant, she has been involved in clinical diagnostics and research of respiratory and herpes virus diseases. Dr. Uršič also collaborates in international (European) ENPEN collaborative projects and lectures on techniques in clinical virology.

She took part in the national CRP project; Epidemiology, diagnostics, treatment and Prevention of COVID-19 (CRP No.:V3-2034), 2020-2022, as a Research Fellow, as well as in the national CRP project Epidemiology of Respiratory Coinfections in COVID-19 Epidemic (CRP No.:V3-2036), 2020-2022, as a Research Fellow

She was awarded the 2022 “Best Research Achievement” Award of the University of Ljubljana for research on the saliva and nasopharyngeal swab performance of Delta and Omicron SARS-CoV-2 variants detection.

As part of the SARS-CoV-2 diagnostic team, she also received a 2022 – “Golden Plaque Award” for achievements in diagnostics and research on the SARS-CoV-2 virus

As a Research Associate at the Faculty of Medicine, she supervised 4 graduation theses.

Kontakt

E: tina.ursic@mf.uni-lj.si
T: 01 543 74 58