Pedagoška dejavnost

Predstavitev in kontakt

Informacije za študente

Strokovna izobraževanja

Asist. razisk. Jan Slunečko, mag. biotehnol.

Strokovna dejavnost

Raziskovalna dejavnost

  • mladi raziskovalec
  • šifra raziskovalca: 55839

Bibliografija

Kratek življenjepis

Asist. razisk. Jan Slunečko je mladi raziskovalec na področju virologije na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Na prvi stopnji je študiral mikrobiologijo, na drugi stopnji pa nadaljeval s študijem biotehnologije na Biotehnološki fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je septembra 2021 magistriral z magistrskim delom s področja virologije in imunologije z naslovom Proučevanje protitelesnega imunskega odziva pri bolnikih z različnim potekom COVID-19. Oktobra 2021 se je kot mladi raziskovalec zaposlil na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo, kjer se ukvarja s terenskim delom, sekvenciranjem druge in tretje generacije ter raziskovalno dejavnostjo. Raziskovalno deluje na področju virologije, zoonoz in metagenomike. V tem času je pridobil tudi habilitacijski naziv asistent raziskovalec.

Jan Slunečko is a young researcher in the field of virology at the Faculty of Medicine, University of Ljubljana. He studied Microbiology at the undergraduate level, and continued his studies in Biotechnology at the Biotechnical Faculty of the University of Ljubljana. In September 2021, he obtained his master’s degree with a thesis in virology and immunology titled “Characterization of antibody immune response in patients with COVID-19”. In October 2021, he started working as a young researcher at the Institute of Microbiology and Immunology, where he is involved in fieldwork, second and third-generation sequencing, and research. His research primarily focuses on virology, zoonoses, and metagenomics.

Kontakt

E: jan.slunecko@mf.uni-lj.si
T: 01 543 74 66