Pedagoška dejavnost

Predstavitev in kontakt

Informacije za študente

Strokovna izobraževanja

Asist. dr. Urška Glinšek Biškup, univ. dipl. mikr.

Strokovna dejavnost

Pedagoška dejavnost

Raziskovalna dejavnost

  • šifra raziskovalca: 28445

Bibliografija

Kratek življenjepis

Je raziskovalka na področju parazitologije na Medicinski fakulteti. Kot asistentka poučuje mikrobiologijo na Medicinski fakulteti (MF), Biotehniški fakulteti (BF) in Fakulteti za farmacijo (FFA) Univerze v Ljubljani. Mikrobiologijo je študirala na ljubljanski Biotehniški fakulteti in leta 2004 diplomirala. Leta 2009 je zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Ugotavljanje stabilnosti plazmidnega in beljakovinskega profila ter analiza nenavadnih plazmidov bakterije Borrelia burgdorferi sensu lato«. Na Univerzi v Ljubljani se je na MF habilitirala leta 2012, kjer je bila istega leta tudi izvoljena v naziv asistentke za področje mikrobiologije in imunologije.

Od leta 2005 je zaposlena na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo MF UL, kjer se ukvarja z diagnostiko parazitov in z raziskavami na področju parazitologije.

She is a researcher in the field of parasitology at the Faculty of Medicine. As an assistant, she teaches microbiology at the Medical Faculty, Biotechnical Faculty and the Faculty of Pharmacy of the University of Ljubljana. She studied microbiology at the Biotechnical Faculty in Ljubljana and graduated in 2004. In 2009, she finished her PhD thesis entitled “Stability of plasmid and protein profile and analysis of unusual plasmids of Borrelia burgdorferi sensu lato”. She became assistant professor at the University of Ljubljana at the Faculty of Medicine in the field of microbiology and immunology in 2012.

Since 2005, she has been employed at the Institute of Microbiology and Immunology of the MF UL, where her field of work, diagnostics and research is the field of parasitology.

Kontakt

E: urska.glinsek@mf.uni-lj.si
T: 01 543 74 82