#

Katalog preiskav

Bakterijski povzročitelji gastroenteritisov, molekularni dokaz

Področje preiskave

BAKTERIOLOGIJA IN MIKOLOGIJA

Opis preiskave

Molekularno dokazovanje enteričnih patogenih bakterij - Yersinia enterocolitica, Campylobacter spp (C. jejuni, C. coli, C. upsaliensis), Shigella/enteroinvazivne E. coli (EIEC), Salmonella, Plesiomonas shigelloides, stx2, stx1.

Splošni podatki

Sprejem vzorcev

Od ponedeljka do sobote, 07:00 - 18:00; nedelje in prazniki 8:00 - 16:00

Urnik izvajanja preiskave

Od ponedeljka do petka, 07:00 - 15:00, sobota 7:00 - 10:00

Trajanje preiskave

1 -2 dni

Metode preiskave

PCR

Vzorci in navodila

Blato

Navodila za odvzem:
Tekoče/mehko blato v sterilno posodico.
Navodila za transport:
Optimalni transport ≤2 uri pri sobni temperaturi, daljši transport ≤24 ur pri 4°C.
Količina:
Sterilna posodica z navojem/posodica z žličko, ≥ 3 ml.
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za sindromsko diagnostiko in molekularno bakteriologijo (SMB)