#

Katalog preiskav

Borelije lajmske borelioze - kultivacija

Področje preiskave

BAKTERIOLOGIJA IN MIKOLOGIJA

Opis preiskave

Osamitev borelij lajmske borelioze.

Splošni podatki

Sprejem vzorcev

Od ponedeljka do petka, 07:00 - 15:00

Urnik izvajanja preiskave

Od ponedeljka do petka, 07:00 - 15:00

Trajanje preiskave

9 - 12 tednov.

Metode preiskave

Kultura

Vzorci in navodila

Koža; biopt

Navodila za odvzem:
Biopsija s kirurškim posegom.
Navodila za transport:
Transport ≤2 uri pri sobni temperaturi.
Količina:
Sterilna posodica/ 3x3x3 mm ali več.
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za diagnostiko borelioz in leptospiroze (BOR)
Kontakt:

Koža; fiziološka raztopina

Navodila za odvzem:
Biopsija s kirurškim posegom.
Navodila za transport:
Transport ≤2 uri pri sobni temperaturi.
Količina:
Sterilna posodica/ 3x3x3 mm ali več.
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za diagnostiko borelioz in leptospiroze (BOR)
Kontakt:

Kri - venska s citratom

Navodila za odvzem:
Odvzem iz periferne vene v epruveto za vakuumski odvzem s citratom.
Navodila za transport:
Transport ≤24 ur pri sobni temperaturi.
Količina:
5-10 ml krvi.
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za diagnostiko borelioz in leptospiroze (BOR)
Kontakt:

Kri - venska z EDTA

Navodila za odvzem:
Odvzem iz periferne vene v epruveto za vakuumski odvzem z EDTA.
Navodila za transport:
Transport ≤24 ur pri sobni temperaturi.
Količina:
5 ml krvi.
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za diagnostiko borelioz in leptospiroze (BOR)
Kontakt:

Kri - popkovnična

Navodila za transport:
Transport ≤2 uri pri sobni temperaturi.
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za diagnostiko borelioz in leptospiroze (BOR)
Kontakt:

Likvor

Navodila za odvzem:
Odvzem s punkcijo iz hrbteničnega kanala (odvzame zdravnik), pred punkcijo kožo razkužimo.
Navodila za transport:
Transport ≤2 uri pri sobni temperaturi.
Količina:
Sterilna epruveta/posodica z navojem, ≥ 2 ml.
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za diagnostiko borelioz in leptospiroze (BOR)
Kontakt:

Materino mleko

Navodila za transport:
Transport ≤2 uri pri sobni temperaturi.
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za diagnostiko borelioz in leptospiroze (BOR)
Kontakt:

Sklep - neopredeljen; punktat

Navodila za odvzem:
Ustrezno razkužimo odvzemno mesto; odvzamemo s punkcijo perkutano.
Navodila za transport:
Transport ≤2 uri pri sobni temperaturi.
Količina:
Sterilna epruveta z navojem, čim več kužnine.
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za diagnostiko borelioz in leptospiroze (BOR)
Kontakt:

Tkivo; biopt

Izvajalec preiskave:
Laboratorij za diagnostiko borelioz in leptospiroze (BOR)
Kontakt:

Koža; vzorec v gojišču

Navodila za odvzem:
Biopsija s kirurškim posegom; za izolacijo damo tkivo direktno v gojišče.
Navodila za transport:
Transport ≤24 ur pri sobni temperaturi.
Količina:
Gojišče za borelije - biopt v eni epruveti gojišča.
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za diagnostiko borelioz in leptospiroze (BOR)
Kontakt:

Likvor; vzorec v gojišču

Navodila za odvzem:
Odvzem s punkcijo iz hrbteničnega kanala (odvzame zdravnik), pred punkcijo kožo razkužimo.
Navodila za transport:
Transport ≤24 ur pri sobni temperaturi.
Količina:
Gojišče za borelije – 2 ali več epruvet/ 1 ml v vsako.
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za diagnostiko borelioz in leptospiroze (BOR)
Kontakt:

Sklep - neopredeljen; vzorec v gojišču

Navodila za odvzem:
Ustrezno razkužimo odvzemno mesto; odvzamemo s punkcijo perkutano in takoj nacepimo v gojišče.
Navodila za transport:
Transport ≤24 ur pri sobni temperaturi.
Količina:
Gojišče za borelije – 2 ali več epruvet/ 1 ml v vsako.
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za diagnostiko borelioz in leptospiroze (BOR)
Kontakt: