#

Katalog preiskav

Celice TCR alfa/beta in gama/delta DNT (CD4-CD8-)

Področje preiskave

IMUNOLOGIJA

Opis preiskave

Preiskava je namenjena določevanju dvojno negativnih CD4-CD8- limfocitov T (celice DNT). Poleg razvojnih/diferenciacijskih stopenj limfocitov T lahko v krvi ugotavljamo tudi nekatere involutivne/starostne oblike limfocitov T. Celice DNT nastanejo po številnih z vnetnimi citokini spodbujenih delitvah. Limfociti T s TCRgama/delta in brez CD4 ali CD8 (TCRgama/delta DNT) so limfociti T, ki imajo namesto običajnega tipa T celičnega receptorja (TCRalfa/beta) drug tip receptorja (TCRgama/delta). Ta receptor ima manjšo raznolikost za prepoznavanje tujkov (antigenov), vendar pa lahko antigene prepoznava neposredno (podobno kot protitelesa) in ne potrebuje predstavljanja preko APC. TCRgama/delta DNT se pojavijo zlasti pri starostnikih in verjetno pomenijo nadomeščanje upadlega delovanja običajnih limfocitov T in s tem posredno kažejo na staranje imunskega sistema. Limfociti T s TCR alfa/beta in brez CD4 ali CD8 (TCRalfa/beta DNT) so tudi pogosti pri starostnikih in so involutivni, zaradi številnih delitev izčrpani običajni alfa/beta limfociti T, ki se niso zmožni več odzivati na tujke, pač pa delajo veliko količino citokinov za zaviranje imunskega odziva (IL-10). TCRalfa/beta DNT nastajajo v večjih količinah v primeru kroničnih aktivacij imunskega sistema – na primer pri avtoimunskih boleznih ali avtovnetnih boleznih (tipično pri ALPS-u, avtoimunskem limfoproliferativnem sindromu). Povečana količina TCRalfa/beta DNT je torej znak kroničnega imunsko pogojenega vnetja, ki tudi močno pospešuje procese staranja.

Splošni podatki

Sprejem vzorcev

Od ponedeljka do sobote, 07:00 - 18:00; nedelje in prazniki 8:00 - 16:00

Urnik izvajanja preiskave

Od ponedeljka do petka, 07:00 - 15:00, sobota 7:00 - 12:00

Trajanje preiskave

1 - 3 dni

Metode preiskave

Pretočna citometrija

Vzorci in navodila

Kri - venska s heparinom

Navodila za odvzem:
Odvzem iz periferne vene v epruveto za vakuumski odvzem s heparinom.
Navodila za transport:
Optimalni transport ≤2 uri pri sobni temperaturi, daljši transport ≤12 ur pri sobni temperaturi.
Količina:
Minimalna količina vzorca 1ml krvi
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za celično imunologijo (CEL)
Kontakt:

Kri - venska z EDTA

Navodila za odvzem:
Odvzem iz periferne vene v epruveto za vakuumski odvzem z EDTA.
Navodila za transport:
Optimalni transport ≤2 uri pri sobni temperaturi, daljši transport ≤12 ur pri sobni temperaturi.
Količina:
Minimalna količina vzorca 1ml krvi
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za celično imunologijo (CEL)
Kontakt: