#

Katalog preiskav

Diferenciacija limfocitov B

Področje preiskave

IMUNOLOGIJA

Opis preiskave

Preiskava se uporablja kot presejalni test za CVID (splošna variabilna hipogamaglobulinemija) in za hiper IgM sindrom. Primerna je tudi za ocenjevanje vzpostavljanja populacij limfocitov B po presaditvi krvotvornih matičnih celic ali kostnega mozga. Prav tako se lahko uporablja za spremljanje vpliva specifičnih imunoterapij (vplivajo le na populacije limfocitov B), za zdravljenje nekaterih limfomov, levkemij in avtoimuskih bolezni. Limfociti B nastanejo v kostnem mozgu. Kot funkcijsko nedozorele celice (CD21lowCD38lowCD19+) pridejo v kri. Z izražanjem CD21 postanejo funkcijsko zreli, naivni limfociti B (CD21+CD19+). Po prvem prepoznanju antigena izrazijo CD27, ki je marker za spominske limfocite B. Ob tem izgubijo IgD in postanejo »zgolj IgM pozitivni spominski limfociti B« (CD27+IgM+IgD-CD19+). Ob navzočnosti antigena se diferenciirajo v tranzicijske limfocite B (CD38+IgM+CD19+) in nato v plazmablaste (CD38+IgM-CD19+), ki že tvorijo protitelesa IgM. Ob ponovni aktivaciji spominskih limfocitov B (CD27+IgM+IgD-CD19+) se ob pomoči limfocitov Th sinteza imunoglobulinov razreda IgM preklopi v sintezo imunoglobulinov razreda IgG, IgA ali IgE. Nastanejo polno preklopljeni (class-switched) spominski limfociti B (CD27+IgM-IgD-CD19+), ki se ob persistenci antigena diferenciirajo v tranzicijske celice B in plazmablaste, nato pa v bezgavkah in tkivih v plazmatke (CD38+CD19-).

Splošni podatki

Sprejem vzorcev

Od ponedeljka do sobote, 07:00 - 18:00; nedelje in prazniki 8:00 - 16:00

Urnik izvajanja preiskave

Od ponedeljka do petka, 07:00 - 15:00, sobota 7:00 - 12:00

Trajanje preiskave

1 - 3 dni

Metode preiskave

Pretočna citometrija

Vzorci in navodila

Kri - venska s heparinom

Navodila za odvzem:
Odvzem iz periferne vene v epruveto za vakuumski odvzem s heparinom.
Navodila za transport:
Optimalni transport ≤2 uri pri sobni temperaturi, daljši transport ≤12 ur pri sobni temperaturi.
Količina:
Minimalna količina vzorca 2ml krvi
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za celično imunologijo (CEL)
Kontakt:

Kri - venska z EDTA

Navodila za odvzem:
Odvzem iz periferne vene v epruveto za vakuumski odvzem z EDTA.
Navodila za transport:
Optimalni transport ≤2 uri pri sobni temperaturi, daljši transport ≤12 ur pri sobni temperaturi.
Količina:
Minimalna količina vzorca 2ml krvi
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za celično imunologijo (CEL)
Kontakt: