#

Katalog preiskav

Diferenciacija limfocitov T

Področje preiskave

IMUNOLOGIJA

Opis preiskave

Diferenciacija limfocitov T je set preiskav, ki bolj celostno prikaže dozorevanje in diferenciacijo limfocitov T. Sestavljena je iz posameznih preiskav, in sicer limfocitnih populacij skupaj z aktiviranimi limfociti T, naivnih in spominskih limfocitov Th, celic RTE, celic TCRa/b DNT (CD4-CD8-) ter celic TCRg/d DNT (CD4-CD8-), limfocitov Th1, Th2, Th17 in Treg.

Splošni podatki

Sprejem vzorcev

Od ponedeljka do petka, 07:00 - 18:00

Urnik izvajanja preiskave

Od ponedeljka do petka, 07:00 - 15:00, sobota 7:00 - 12:00

Trajanje preiskave

1 - 4 dni

Metode preiskave

Pretočna citometrija

Vzorci in navodila

Kri - venska s heparinom

Navodila za odvzem:
Odvzem iz periferne vene v epruveto za vakuumski odvzem s heparinom.
Navodila za transport:
Optimalni transport ≤2 uri pri sobni temperaturi, daljši transport ≤12 ur pri sobni temperaturi.
Količina:
Minimalna količina vzorca 3ml krvi
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za celično imunologijo (CEL)
Kontakt: