#

Katalog preiskav

Bakterijski širokospektralni PCR (EU PCR)

Področje preiskave

BAKTERIOLOGIJA IN MIKOLOGIJA

Opis preiskave

Molekularni dokaz in identifikacija bakterij v primarno sterilnih kužninah. Dokaz gena za 16S rRNA in določanje nukleotidnega zaporedja le-tega.

Preiskava je primerna za kužnine iz primarno sterilnih mest. Preiskavo priporočamo ob negativni kultivaciji ali v primeru že predhodno uvedene antibiotične terapije. V primeru majhega števila bakterij v vzorcu, je rezultat lahko negativen.

Splošni podatki

Sprejem vzorcev

Od ponedeljka do sobote, 07:00 - 18:00; nedelje in prazniki 8:00 - 16:00

Urnik izvajanja preiskave

Od ponedeljka do petka, 07:00 - 15:00, sobota 7:00 - 10:00

Trajanje preiskave

1-3 dni

Metode preiskave

PCR, sekvenciranje, analiza sekvenc

Vzorci in navodila

Absces; punktat

Navodila za odvzem:
Površinski eksudat odstranimo s sterilno fiziološko raztopino, gnoj aspiriramo ali punktiramo iz dna in iz stene abscesa. Pred odvzemom punktata površino kože kirurško očistimo z antiseptikom. STROGO aseptični odvzem!
Navodila za transport:
Optimalni transport ≤2 uri pri 4°C, daljši transport ≤24 ur pri 4°C. Če je isti vzorec tudi za kultivacijo, obvezno transport po navodilih za kultivacijo.
Količina:
Sterilna epruveta z navojem ali pustimo v injekcijski brizgi v primeru, če je kužnine malo.
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za sindromsko diagnostiko in molekularno bakteriologijo (SMB)

Absces; vsebina

Navodila za odvzem:
Površinski eksudat odstranimo s sterilno fiziološko raztopino, gnoj aspiriramo ali punktiramo iz dna in iz stene abscesa. Pred odvzemom punktata površino kože kirurško očistimo z antiseptikom. STROGO aseptični odvzem!
Navodila za transport:
Optimalni transport ≤2 uri pri 4°C, daljši transport ≤24 ur pri 4°C. Če je isti vzorec tudi za kultivacijo, obvezno transport po navodilih za kultivacijo.
Količina:
Sterilna posodica z navojem.
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za sindromsko diagnostiko in molekularno bakteriologijo (SMB)

Ascites; punktat

Navodila za odvzem:
Ustrezno razkužimo odvzemno mesto; odvzamemo s punkcijo perkutano ali s kirurškim posegom. STROGO aseptični odvzem!
Navodila za transport:
Optimalni transport ≤2 uri pri 4°C, daljši transport ≤24 ur pri 4°C. Če je isti vzorec tudi za kultivacijo, obvezno transport po navodilih za kultivacijo.
Količina:
Sterilna epruveta z navojem ali pustimo v injekcijski brizgi v primeru, če je kužnine malo.
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za sindromsko diagnostiko in molekularno bakteriologijo (SMB)

Bezgavka; punktat

Navodila za odvzem:
Ustrezno razkužimo odvzemno mesto; odvzamemo s punkcijo perkutano ali s kirurškim posegom. STROGO aseptični odvzem!
Navodila za transport:
Optimalni transport ≤2 uri pri 4°C, daljši transport ≤24 ur pri 4°C. Če je isti vzorec tudi za kultivacijo, obvezno transport po navodilih za kultivacijo.
Količina:
Sterilna epruveta z navojem ali pustimo v injekcijski brizgi v primeru, če je kužnine malo.
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za sindromsko diagnostiko in molekularno bakteriologijo (SMB)

Bronh; izpirek

Navodila za odvzem:
Bronhoskopsko spiranje predela pljuč; izvede izkušen bronhoskopist po veljavnih standardnih postopkih. STROGO aseptični odvzem!
Navodila za transport:
Optimalni transport ≤2 uri pri 4°C, daljši transport ≤24 ur pri 4°C. Če je isti vzorec tudi za kultivacijo, obvezno transport po navodilih za kultivacijo.
Količina:
Sterilna posodica z navojem.
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za sindromsko diagnostiko in molekularno bakteriologijo (SMB)

Bronhoalveolarni izpirek (BAL) - mini

Navodila za odvzem:
Bronhoskopsko spiranje predela pljuč; izvede izkušen bronhoskopist po veljavnih standardnih postopkih. STROGO aseptični odvzem!
Navodila za transport:
Optimalni transport ≤2 uri pri 4°C, daljši transport ≤24 ur pri 4°C. Če je isti vzorec tudi za kultivacijo, obvezno transport po navodilih za kultivacijo.
Količina:
Sterilna posodica z navojem.
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za sindromsko diagnostiko in molekularno bakteriologijo (SMB)

Bronhoalveolarni izpirek (BAL)

Navodila za odvzem:
Bronhoskopsko spiranje predela pljuč; izvede izkušen bronhoskopist po veljavnih standardnih postopkih. STROGO aseptični odvzem!
Navodila za transport:
Optimalni transport ≤2 uri pri 4°C, daljši transport ≤24 ur pri 4°C. Če je isti vzorec tudi za kultivacijo, obvezno transport po navodilih za kultivacijo.
Količina:
Sterilna posodica z navojem.
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za sindromsko diagnostiko in molekularno bakteriologijo (SMB)

Cista; punktat

Navodila za odvzem:
Ustrezno razkužimo odvzemno mesto; odvzamemo s punkcijo perkutano ali s kirurškim posegom. Majhnim vzorcem dodamo nekaj kapljic sterilne fiziološke raztopine. STROGO aseptični odvzem!
Navodila za transport:
Optimalni transport ≤2 uri pri 4°C, daljši transport ≤24 ur pri 4°C. Če je isti vzorec tudi za kultivacijo, obvezno transport po navodilih za kultivacijo.
Količina:
Sterilna epruveta z navojem ali pustimo v injekcijski brizgi v primeru, če je kužnine malo.
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za sindromsko diagnostiko in molekularno bakteriologijo (SMB)

Kost

Navodila za odvzem:
S kirurškim posegom odvzamemo košček tkiva, damo v sterilno posodico; majhnim vzorcem dodamo nekaj kapljic sterilne fiziološke raztopine. STROGO aseptični odvzem!
Navodila za transport:
Optimalni transport ≤2 uri pri 4°C, daljši transport ≤24 ur pri 4°C. Če je isti vzorec tudi za kultivacijo, obvezno transport po navodilih za kultivacijo.
Količina:
Sterilna posodica z navojem.
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za sindromsko diagnostiko in molekularno bakteriologijo (SMB)

Kri - venska z EDTA

Navodila za odvzem:
Strogo aseptični odvzem iz periferne vene ob pravem času po navodilih za odvzem hemokulture.
Navodila za transport:
Optimalni transport ≤2 uri pri 4°C, daljši transport ≤24 ur pri 4°C.
Količina:
Vakumska epruveta z dodanim antikoagulantom EDTA.
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za sindromsko diagnostiko in molekularno bakteriologijo (SMB)

Likvor

Navodila za odvzem:
Strogo aseptično odvzamemo s punkcijo (zdravnik) iz hrbteničnega kanala; predtem kožo razkužimo z ustreznim razkužilom; če je odvzem iz ventrikularne drenaže, označimo na Spremnem listu.
Navodila za transport:
Optimalni transport ≤2 uri pri 4°C, daljši transport ≤24 ur pri 4°C, več kot 24 ur pri -20°C. Če je isti vzorec tudi za kultivacijo, obvezno transport po navodilih za kultivacijo.
Količina:
Sterilna epruveta z navojem.
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za sindromsko diagnostiko in molekularno bakteriologijo (SMB)

Perikardialna tekočina; punktat

Navodila za odvzem:
Ustrezno razkužimo odvzemno mesto; odvzamemo s punkcijo perkutano ali s kirurškim posegom. Strogo aseptični odvzem!
Navodila za transport:
Optimalni transport ≤2 uri pri 4°C, daljši transport ≤24 ur pri 4°C. Če je isti vzorec tudi za kultivacijo, obvezno transport po navodilih za kultivacijo.
Količina:
Sterilna epruveta z navojem ali pustimo v injekcijski brizgi v primeru, če je kužnine malo.
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za sindromsko diagnostiko in molekularno bakteriologijo (SMB)

Plevralna tekočina; punktat

Navodila za odvzem:
Ustrezno razkužimo odvzemno mesto; odvzamemo s punkcijo perkutano ali s kirurškim posegom. Strogo aseptični odvzem!
Navodila za transport:
Optimalni transport ≤2 uri pri 4°C, daljši transport ≤24 ur pri 4°C. Če je isti vzorec tudi za kultivacijo, obvezno transport po navodilih za kultivacijo.
Količina:
Sterilna epruveta z navojem ali pustimo v injekcijski brizgi v primeru, če je kužnine malo.
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za sindromsko diagnostiko in molekularno bakteriologijo (SMB)

Prekatna vodka

Navodila za transport:
Optimalni transport ≤2 uri pri 4°C, daljši transport ≤24 ur pri 4°C. Če je isti vzorec tudi za kultivacijo, obvezno transport po navodilih za kultivacijo.
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za sindromsko diagnostiko in molekularno bakteriologijo (SMB)

Rana - opeklinska; punktat

Navodila za odvzem:
Površinski eksudat odstranimo s sterilno fiziološko raztopino. Kužnino s punkcijo odvzamemo z napredujočega roba rane.
Navodila za transport:
Optimalni transport ≤2 uri pri 4°C, daljši transport ≤24 ur pri 4°C. Če je isti vzorec tudi za kultivacijo, obvezno transport po navodilih za kultivacijo.
Količina:
Sterilna epruveta z navojem.
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za sindromsko diagnostiko in molekularno bakteriologijo (SMB)

Rana - operacijska; punktat

Navodila za odvzem:
Površinski eksudat odstranimo s sterilno fiziološko raztopino. Kužnino s punkcijo odvzamemo z napredujočega roba rane.
Navodila za transport:
Optimalni transport ≤2 uri pri 4°C, daljši transport ≤24 ur pri 4°C. Če je isti vzorec tudi za kultivacijo, obvezno transport po navodilih za kultivacijo.
Količina:
Sterilna epruveta z navojem.
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za sindromsko diagnostiko in molekularno bakteriologijo (SMB)

Rana - neopredeljena; punktat

Navodila za odvzem:
Površinski eksudat odstranimo s sterilno fiziološko raztopino. Kužnino s punkcijo odvzamemo z napredujočega roba rane.
Navodila za transport:
Optimalni transport ≤2 uri pri 4°C, daljši transport ≤24 ur pri 4°C. Če je isti vzorec tudi za kultivacijo, obvezno transport po navodilih za kultivacijo.
Količina:
Sterilna epruveta z navojem.damo v sterilno epruveto z navojem ali stekleničko s transportnim gojiščem za anaerobe ≥2 ml.
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za sindromsko diagnostiko in molekularno bakteriologijo (SMB)

Sklep - kolčni; punktat

Navodila za odvzem:
Ustrezno razkužimo odvzemno mesto; strogo aseptično odvzamemo s punkcijo perkutano.
Navodila za transport:
Optimalni transport ≤2 uri pri 4°C, daljši transport ≤24 ur pri 4°C. Če je isti vzorec tudi za kultivacijo, obvezno transport po navodilih za kultivacijo.
Količina:
Sterilna epruveta z navojem ali pustimo v injekcijski brizgi v primeru, če je kužnine malo.
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za sindromsko diagnostiko in molekularno bakteriologijo (SMB)

Sklep - kolenski; punktat

Navodila za odvzem:
Ustrezno razkužimo odvzemno mesto; strogo aseptično odvzamemo s punkcijo perkutano.
Navodila za transport:
Optimalni transport ≤2 uri pri 4°C, daljši transport ≤24 ur pri 4°C. Če je isti vzorec tudi za kultivacijo, obvezno transport po navodilih za kultivacijo.
Količina:
Sterilna epruveta z navojem ali pustimo v injekcijski brizgi v primeru, če je kužnine malo.
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za sindromsko diagnostiko in molekularno bakteriologijo (SMB)

Sklep - komolčni; punktat

Navodila za odvzem:
Ustrezno razkužimo odvzemno mesto; strogo aseptično odvzamemo s punkcijo perkutano.
Navodila za transport:
Optimalni transport ≤2 uri pri 4°C, daljši transport ≤24 ur pri 4°C. Če je isti vzorec tudi za kultivacijo, obvezno transport po navodilih za kultivacijo.
Količina:
Sterilna epruveta z navojem ali pustimo v injekcijski brizgi v primeru, če je kužnine malo.
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za sindromsko diagnostiko in molekularno bakteriologijo (SMB)

Sklep - ramenski; punktat

Navodila za odvzem:
Ustrezno razkužimo odvzemno mesto; strogo aseptično odvzamemo s punkcijo perkutano.
Navodila za transport:
Optimalni transport ≤2 uri pri 4°C, daljši transport ≤24 ur pri 4°C. Če je isti vzorec tudi za kultivacijo, obvezno transport po navodilih za kultivacijo.
Količina:
Sterilna epruveta z navojem ali pustimo v injekcijski brizgi v primeru, če je kužnine malo.
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za sindromsko diagnostiko in molekularno bakteriologijo (SMB)

Sklep - skočni; punktat

Navodila za odvzem:
Ustrezno razkužimo odvzemno mesto; strogo aseptično odvzamemo s punkcijo perkutano.
Navodila za transport:
Optimalni transport ≤2 uri pri 4°C, daljši transport ≤24 ur pri 4°C. Če je isti vzorec tudi za kultivacijo, obvezno transport po navodilih za kultivacijo.
Količina:
Sterilna epruveta z navojem ali pustimo v injekcijski brizgi v primeru, če je kužnine malo.
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za sindromsko diagnostiko in molekularno bakteriologijo (SMB)

Sklep - zapestni; punktat

Navodila za odvzem:
Ustrezno razkužimo odvzemno mesto; strogo aseptično odvzamemo s punkcijo perkutano.
Navodila za transport:
Optimalni transport ≤2 uri pri 4°C, daljši transport ≤24 ur pri 4°C. Če je isti vzorec tudi za kultivacijo, obvezno transport po navodilih za kultivacijo.
Količina:
Sterilna epruveta z navojem ali pustimo v injekcijski brizgi v primeru, če je kužnine malo.
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za sindromsko diagnostiko in molekularno bakteriologijo (SMB)

Sklep - neopredeljen; punktat

Navodila za odvzem:
Ustrezno razkužimo odvzemno mesto; strogo aseptično odvzamemo s punkcijo perkutano.
Navodila za transport:
Optimalni transport ≤2 uri pri 4°C, daljši transport ≤24 ur pri 4°C. Če je isti vzorec tudi za kultivacijo, obvezno transport po navodilih za kultivacijo.
Količina:
Sterilna epruveta z navojem ali pustimo v injekcijski brizgi v primeru, če je kužnine malo.
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za sindromsko diagnostiko in molekularno bakteriologijo (SMB)

Steklovina

Navodila za transport:
Optimalni transport ≤2 uri pri 4°C, daljši transport ≤24 ur pri 4°C. Če je isti vzorec tudi za kultivacijo, obvezno transport po navodilih za kultivacijo.
Količina:
Sterilna epruveta z navojem.
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za sindromsko diagnostiko in molekularno bakteriologijo (SMB)

Tkivo; biopt

Navodila za odvzem:
S kirurškim posegom odvzamemo košček tkiva, damo v sterilno posodico; majhnim vzorcem dodamo nekaj kapljic sterilne fiziološke raztopine. STROGO aseptični odvzem!
Navodila za transport:
Optimalni transport ≤2 uri pri 4°C, daljši transport ≤24 ur pri 4°C. Če je isti vzorec tudi za kultivacijo, obvezno transport po navodilih za kultivacijo.
Količina:
Sterilna posodica z navojem.
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za sindromsko diagnostiko in molekularno bakteriologijo (SMB)

Tkivo; punktat

Navodila za odvzem:
Ustrezno razkužimo odvzemno mesto; odvzamemo s punkcijo perkutano ali s kirurškim posegom. Majhnim vzorcem dodamo nekaj kapljic sterilne fiziološke raztopine. STROGO aseptični odvzem!
Navodila za transport:
Optimalni transport ≤2 uri pri 4°C, daljši transport ≤24 ur pri 4°C. Če je isti vzorec tudi za kultivacijo, obvezno transport po navodilih za kultivacijo.
Količina:
Sterilna epruveta z navojem.
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za sindromsko diagnostiko in molekularno bakteriologijo (SMB)