#

Katalog preiskav

Fagocitoza / fagoburst

Področje preiskave

IMUNOLOGIJA

Opis preiskave

Fagocitno in oksidativno funkcijo testiramo s pretočnim citometrom tako, da bolnikovo kri  pomešamo s suspenzijo bakterij E. coli, ki so označene s fluorescein izotiocianatom (FITC) in inkubiramo 10 minut. V tem času fagocitne celice (monociti, granulociti) požirajo fluorescenčne bakterije – celice s fagocitiranimi bakterijami zato fluorescirajo. Nato celicam dodamo še fluorescenčno barvilo dihidrorodamin 123, ki po oksidaciji s peroksidom fluorescira rdeče. Tako pripravljene bele krvne celice analiziramo na pretočnem citometru. Ugotavljamo odstotek monocitov in granulocitov, ki so fagocitirali bakterije (in zaradi tega fluorescirajo zeleno). Obenem ugotavljamo tudi celice, odstotek monocitov in granulocitov, ki so oksidirali barvilo dihidrorodamin in zaradi tega fluorescirajo rdeče – celice, ki imajo zmožnost oksidacije.

Splošni podatki

Sprejem vzorcev

Od ponedeljka do petka, 07:00 - 18:00

Urnik izvajanja preiskave

Od ponedeljka do petka, 07:00 - 15:00, sobota 7:00 - 12:00

Trajanje preiskave

1 - 3 dni

Metode preiskave

Pretočna citometrija

Vzorci in navodila

Kri - venska s heparinom

Navodila za odvzem:
Odvzem iz periferne vene v epruveto za vakuumski odvzem s heparinom.
Navodila za transport:
Optimalni transport ≤2 uri pri sobni temperaturi, daljši transport ≤4 ur pri sobni temperaturi.
Količina:
Minimalna količina vzorca 1ml krvi
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za celično imunologijo (CEL)
Kontakt: