#

Katalog preiskav

Fragmentacija DNA z metodo TUNEL

Področje preiskave

IMUNOLOGIJA

Opis preiskave

TUNEL tehnika je najbolj specifična metoda za določevanje apoptotičnih celic. V pozni fazi apoptoze pride do fragmentacije jedrne DNK. V programu apoptoze se aktivirajo endonukleaze, ki razrežejo DNK na kratke fragmente, ki so dolgi 50-300 baznih parov in imajo izpostavljene 3'-OH proste konce. V TUNEL reakciji se fluorescenčno označeni nukleotidi vežejo na 3'-OH proste konce DNA ob pomoči encima terminalne deoksinukleotidil transferaze. Na ta način je omogočena detekcija fragmentirane DNK s pretočnim citometrom. Rezultate podajamo kot delež celic, ki imajo fragmentirano DNK.

Splošni podatki

Sprejem vzorcev

Od ponedeljka do četrtka, 07:00 - 11:00

Urnik izvajanja preiskave

Od ponedeljka do petka, 07:00 - 15:00

Trajanje preiskave

2 - 7 dni

Metode preiskave

Pretočna citometrija, TUNEL

Vzorci in navodila

Ejakulat

Navodila za odvzem:
Odvzem v sterilno posodico z navojem.
Navodila za transport:
Transport ≤1 uro pri sobni temperaturi.
Količina:
Minimalna količina vzorca 1 ml
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za celično imunologijo (CEL)
Kontakt:

Kri - venska s heparinom

Navodila za odvzem:
Odvzem iz periferne vene v epruveto za vakuumski odvzem s heparinom.
Navodila za transport:
Transport ≤1 uro pri sobni temperaturi.
Količina:
Minimalna količina vzorca 1 ml krvi
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za celično imunologijo (CEL)
Kontakt:

Kri - venska z EDTA

Navodila za odvzem:
Odvzem iz periferne vene v epruveto za vakuumski odvzem z EDTA.
Navodila za transport:
Transport ≤1 uro pri sobni temperaturi.
Količina:
Minimalna količina vzorca 1 ml krvi
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za celično imunologijo (CEL)
Kontakt: