#

Katalog preiskav

Identifikacija gliv iz kultur

Področje preiskave

BAKTERIOLOGIJA IN MIKOLOGIJA

Opis preiskave

Identifikacija gliv iz kulture se izvaja stopenjsko, s klasičnimi mikološkimi metodami. Po posvetu z naročnikom lahko izvedemo tudi identifikacijo gliv na podlagi sekvenciranja regije ITS ribosomskega operona ali gena za ß-tubulin.

Splošni podatki

Sprejem vzorcev

Od ponedeljka do sobote, 07:00 - 18:00; nedelje in prazniki 8:00 - 16:00

Urnik izvajanja preiskave

Od ponedeljka do petka, 07:00 - 15:00, sobota 7:00 - 12:00

Trajanje preiskave

1-4 dni

Metode preiskave

Mikroskopiranje, masna spektrometrija, PCR

Vzorci in navodila

Kultura gliv

Izvajalec preiskave:
Laboratorij za diagnostiko glivičnih infekcij (GLI)
Kontakt: