#

Katalog preiskav

IFN γ

Področje preiskave

IMUNOLOGIJA

Opis preiskave

Poznamo dva tipa interferonov, tip I in tip II. Interferoni tipa I so IFN-a in IFN-b. IFN-a sestavlja družina 20 podobnih molekul, ki jih kodirajo različni geni. IFN-a sintetizirajo pretežno monociti. Imenujemo jih tudi levkocitni interferon. IFN-b sintetizirajo pretežno fibroblasti, pa tudi druge celice. Interferoni tipa I nastajajo po navadi ob virusni okužbi. IFN-a in IFN-b so po zgradbi povsem različni, vendar se vežejo z istim receptorjem in zato sprožijo enak biološki odziv. Pomembni so za varstvo pred virusnimi okužbami, kar opravljajo neposredno z indukcijo sinteze protivirusnih beljakovin in posredno s spodbujanjem celičnega imunskega odziva. Protivirusne beljakovine so encimi, ki preprečujejo virusno replikacijo. Tako 2',5' oligoadenilatna sintetaza interferira s prepisovanjem virusne RNK ali DNK. Antivirusno delovanje interferonov tipa I je predvsem parakrino in zaščiti sosednje, še neokužene celice. Deloma lahko IFN tipa I delujejo tudi avtokrino na že okužene celice. IFN-alfa in beta povečajo izražanje molekul vrste MHC I in tako omogočijo prepoznavanje citotoksičnim limfocitom T (CD8+). Interferon gama je interferon tipa II. Sintetizirajo in izločajo ga pretežno s citokini aktivirani makrofagi, poleg teh pa še limfociti Th1, citotoksični limfociti T in celice NK. Njegova poglavitna naloga je pri nastanku imunskega odziva, zato ga imenujemo tudi imunski interferon. Spodbuja imunski odziv po tipu Th1. Celice sprejemajo signal z receptorjem, ki sodi v družino II citokinskih receptorjev, kot jo uporabljajo tudi IFN-a in IFN-b in IL-10. Za te vrste receptorjev je značilno, da so zgrajeni iz dveh homolognih peptidnih verig, od katerih je ena namenjena vezavi za citokin, druga pa prenosu signala v celico. IFN-g je namenjen aktivaciji makrofagov. Aktivirani makrofagi postanejo močno ubijalski in sintetizirajo velike količine oksidativnih proizvodov, ki ubijejo fagocitirane bakterije. IFN-g spodbudi na celicah izražanje molekul razreda MHC II in MHC I in tako pomembno prispeva k predstavitvi antigenov.

Splošni podatki

Sprejem vzorcev

Od ponedeljka do sobote, 07:00 - 18:00; nedelje in prazniki 8:00 - 16:00

Urnik izvajanja preiskave

Od ponedeljka do petka, 07:00 - 15:00

Trajanje preiskave

2 - 14 dni

Metode preiskave

CBA

Vzorci in navodila

Kri - venska z EDTA

Navodila za odvzem:
Odvzem iz periferne vene v epruveto za vakuumski odvzem z EDTA.
Navodila za transport:
Optimalni transport ≤2 uri pri sobni temperaturi, daljši transport ≤24 ur pri 4°C.
Količina:
Minimalna količina vzorca 1 ml krvi
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za celično imunologijo (CEL)
Kontakt:

Kri brez antikoagulanta

Navodila za odvzem:
Odvzem iz periferne vene v epruveto za vakuumski odvzem brez antikoagulanta.
Navodila za transport:
Optimalni transport ≤2 uri pri sobni temperaturi, daljši transport ≤24 ur pri 4°C.
Količina:
Minimalna količina vzorca 1 ml krvi
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za celično imunologijo (CEL)
Kontakt:

Serum

Navodila za odvzem:
Odvzem iz periferne vene v epruveto za vakuumski odvzem brez antikoagulanta, koagulacija 1h pri ST, centrifugiranje 5 min pri 3000 obr./min, serum odpipetiramo v novo epruveto.
Navodila za transport:
Optimalni transport ≤2 uri pri sobni temperaturi, daljši transport ≤24 ur pri 4°C.
Količina:
Minimalna količina vzorca 0,5 ml seruma
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za celično imunologijo (CEL)
Kontakt: