#

Katalog preiskav

IL-1β

Področje preiskave

IMUNOLOGIJA

Opis preiskave

Genska družina IL-1 je sestavljena iz enajstih članov, a razen IL-1β, IL-1α, in IL-18 so ostali slabo raziskani. IL-1β je eden izmed prvih odkritih citokinov in do sedaj tudi najbolje raziskan član družine IL-1. V največji meri ga izločajo monociti in makrofagi, manj pa celice NK, limfociti B in endotelijske celice. Ima zelo pomembno vlogo pri akutni fazi vnetja, biološki učinki so povišana telesna temperatura in širitev žil. Izražanje gena in sinteza poteče šele ob aktivaciji makrofagov. Nastane neaktiven prekurzor pro-IL-1β. Pro-oblika se nahaja v citoplazmi, dokler signal 2 ne sproži aktivacije inflamasoma. Zrela oblika nastane, ko proteolitično aktivna kaspaza 1 odcepi pro-domeno in nastane biološko aktiven IL-1β. IL-1β učinkuje tako, da se veže na receptor IL-1 tipa 1 (IL-1RI), ki ga na svoji površini izražajo skoraj vse celice. Rezultat je aktivacija transkripcijskega faktorja NF-κB in MAPK. Obstaja tudi receptor IL-1 tipa II, ki ga imenujemo receptor vaba (ang. decoy receptor), ki nima domene TIR in ne sproži signalne poti. Deluje antagonistično in prepreči delovanje IL-1 na celicah, ki ga izražajo na svoji površini. Na receptor IL-1 tipa I se lahko veže tudi antagonist IL-R (IL-1Ra), ki ne sproži signalne poti, le prepreči vezavo IL-1α ali IL-1β. Poznamo tudi rekombinantni protein IL-1Ra (Kineret, Anakirna®), ki se uporablja za zdravljenje revmatoidnega artritisa. V terapevtske namene pa se uporabljajo tudi monoklonska protitelesa proti IL-1β (Canakinumab, Ilaris®).

Splošni podatki

Sprejem vzorcev

Od ponedeljka do sobote, 07:00 - 18:00; nedelje in prazniki 8:00 - 16:00

Urnik izvajanja preiskave

Od ponedeljka do petka, 07:00 - 15:00

Trajanje preiskave

2 - 14 dni

Metode preiskave

CBA

Vzorci in navodila

Kri brez antikoagulanta

Navodila za odvzem:
Odvzem iz periferne vene v epruveto za vakuumski odvzem brez antikoagulanta.
Navodila za transport:
Optimalni transport ≤2 uri pri sobni temperaturi, daljši transport ≤24 ur pri 4°C.
Količina:
Minimalna količina vzorca 1 ml krvi
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za celično imunologijo (CEL)
Kontakt:

Serum

Navodila za odvzem:
Odvzem iz periferne vene v epruveto za vakuumski odvzem brez antikoagulanta, koagulacija 1h pri ST, centrifugiranje 5 min pri 3000 obr./min, serum odpipetiramo v novo epruveto.
Navodila za transport:
Optimalni transport ≤2 uri pri sobni temperaturi, daljši transport ≤24 ur pri 4°C.
Količina:
Minimalna količina vzorca 0,5 ml seruma
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za celično imunologijo (CEL)
Kontakt: