#

Katalog preiskav

IL-10

Področje preiskave

IMUNOLOGIJA

Opis preiskave

Interlevkin 10 (IL-10) je poglavitni protivnetni citokin, ki preprečuje prekomerno vnetje in avtoimunske bolezni. V primeru akutnega vnetja ga v največji meri izražajo makrofagi in dendritične celice. Prekomerno izražanje IL-10 lahko prepreči vnetni odgovor na okužbo. Patogeni se tako izognejo imunskemu sistemu in okužba vodi v resne zaplete. Pomanjkanje IL-10 pa lahko povzroča imunopatološka stanja, saj miši z izbitim genom za IL-10 razvijejo kronično črevesno vnetje. Regulacija izražanja IL-10 mora biti skrbno nadzorovana in vključuje kromatinske spremembe na lokusu gena za IL-10 ter delovanje transkripcijskih faktorjev. IL-10 izdelujejo celične podvrste Th0 in Treg, njegovo izdelovanje pa preprečuje tvorbo IFN-γ. IL-10 imenujemo tudi zaviralni faktor sinteze citokinov, ker preprečuje sintezo citokinov, predvsem v makrofagih, celicah Th in celicah NK. Končni učinek je preprečevanje imunskega vnetja, ki ga posredujejo celice T. IL-10 pa ima stimulativen učinek na celice B in na sluznične mastocite.

Splošni podatki

Sprejem vzorcev

Od ponedeljka do sobote, 07:00 - 18:00; nedelje in prazniki 8:00 - 16:00

Urnik izvajanja preiskave

Od ponedeljka do petka, 07:00 - 15:00

Trajanje preiskave

2 - 14 dni

Metode preiskave

CBA

Vzorci in navodila

Kri - venska z EDTA

Navodila za odvzem:
Odvzem iz periferne vene v epruveto za vakuumski odvzem z EDTA.
Navodila za transport:
Optimalni transport ≤2 uri pri sobni temperaturi, daljši transport ≤24 ur pri 4°C.
Količina:
Minimalna količina vzorca 1 ml krvi
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za celično imunologijo (CEL)
Kontakt:

Kri brez antikoagulanta

Navodila za odvzem:
Odvzem iz periferne vene v epruveto za vakuumski odvzem brez antikoagulanta.
Navodila za transport:
Optimalni transport ≤2 uri pri sobni temperaturi, daljši transport ≤24 ur pri 4°C.
Količina:
Minimalna količina vzorca 1 ml krvi
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za celično imunologijo (CEL)
Kontakt:

Serum

Navodila za odvzem:
Odvzem iz periferne vene v epruveto za vakuumski odvzem brez antikoagulanta, koagulacija 1h pri ST, centrifugiranje 5 min pri 3000 obr./min, serum odpipetiramo v novo epruveto.
Navodila za transport:
Optimalni transport ≤2 uri pri sobni temperaturi, daljši transport ≤24 ur pri 4°C.
Količina:
Minimalna količina vzorca 0,5 ml seruma
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za celično imunologijo (CEL)
Kontakt:

Prekatna vodka

Navodila za transport:
Optimalni transport ≤2 uri pri sobni temperaturi, daljši transport ≤24 ur pri 4°C.
Količina:
Minimalna količina vzorca 60microL
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za celično imunologijo (CEL)
Kontakt: