#

Katalog preiskav

IL-12

Področje preiskave

IMUNOLOGIJA

Opis preiskave

Izdelujejo ga celice B, monociti, makrofagi in dendritske celice. Je edini citokin, ki ga ne izdelujejo celice T in ga imamo zaradi njegovega delovanja na celice NK za mediatorja naravne imunosti. Zaradi učinkov na celice NK in celice T je IL-12 pomemben regulator celično posredovanega imunskega odziva. Je najmočnejši znani stimulator celic NK. V celicah NK spodbuja izdelovanje IFN-γ, deluje sinergistično z IL-2 in okrepi citolitično aktivnost celic NK. Poleg tega pa vzpodbuja diferenciacijo celic T CD8 v zrele funkcijsko aktivne citotoksične celice. Oznaka IL-12 se uporablja za poimenovanje skupine z IL-12 povezanih proteinov. Bioaktivna oblika IL-12 je 75 kDa heterodimer (IL12p70), ki ga sestavljata neodvisno regulirani, z disulfidno vezjo povezani 40 kDa (p40) in 35 kDa (p35) podenoti. Podenota p40 se nahaja kot izvencelični monomer (IL12p40) ali dimer (IL12(p40)2), ki lahko antagonistično vpliva na delovanje IL12p70. Bioaktivni IL-12 je močan regulator celično posredovane imunosti in ključni mediator celičnega delovanja Th1.

Splošni podatki

Sprejem vzorcev

Od ponedeljka do sobote, 07:00 - 18:00; nedelje in prazniki 8:00 - 16:00

Urnik izvajanja preiskave

Od ponedeljka do petka, 07:00 - 15:00

Trajanje preiskave

2 - 14 dni

Metode preiskave

CBA

Vzorci in navodila

Kri - venska z EDTA

Navodila za odvzem:
Odvzem iz periferne vene v epruveto za vakuumski odvzem z EDTA.
Navodila za transport:
Optimalni transport ≤2 uri pri sobni temperaturi, daljši transport ≤24 ur pri 4°C.
Količina:
Minimalna količina vzorca 1 ml krvi
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za celično imunologijo (CEL)
Kontakt:

Kri brez antikoagulanta

Navodila za odvzem:
Odvzem iz periferne vene v epruveto za vakuumski odvzem brez antikoagulanta.
Navodila za transport:
Optimalni transport ≤2 uri pri sobni temperaturi, daljši transport ≤24 ur pri 4°C.
Količina:
Minimalna količina vzorca 1 ml krvi
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za celično imunologijo (CEL)
Kontakt:

Serum

Navodila za odvzem:
Odvzem iz periferne vene v epruveto za vakuumski odvzem brez antikoagulanta, koagulacija 1h pri ST, centrifugiranje 5 min pri 3000 obr./min, serum odpipetiramo v novo epruveto.
Navodila za transport:
Optimalni transport ≤2 uri pri sobni temperaturi, daljši transport ≤24 ur pri 4°C.
Količina:
Minimalna količina vzorca 0,5 ml seruma
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za celično imunologijo (CEL)
Kontakt: