#

Katalog preiskav

IL-6

Področje preiskave

IMUNOLOGIJA

Opis preiskave

Interlevkin 6 (IL-6) izločajo različne imunske celice na mestih akutnega ali kroničnega vnetja. Aktivira zorenje in diferenciacijo limfocitov T in B ter vpliva na razvoj makrofagov. IL-6 izdelujejo monociti, makrofagi in Th2 celice v odgovor na že izločeni IL-1. IL-6 je pomemben pirogeni protein, saj sproži sintezo prostoglandina PGE2 in tako vpliva na povišanje telesne temperature. Veže se na receptor IL-6, kar povzroči signalno pot preko JAK-STAT. Tirozinska kinaza JAK fosforilira podenoto gp130 proteina STAT, kar vodi v aktivacijo signalne poti in aktivacijo prepisovanja genov. Pospeši razmnoževanje in zorenja celic B, ter s tem posredno krepi izločanje imunoglobulinov. V obtoku ga odkrijemo pri okužbah s po Gramu negativnimi bakterijami, kjer se izloča v odgovor na TNF in ne v odgovor na LPS. IL-6 ne povzroča žilne tromboze ali okvare tkiva, ki jo vidimo pri delovanju LPS ali TNF. Je poglavitni mediator reakcije akutne faze in deluje neposredno na hepatocite, da sintetizirajo CRP, komponente komplementa in druge proteine akutne faze. Prekomerna aktivacija IL-6 je prisotna pri revmatoidnem artritisu in drugih kroničnih vnetnih obolenjih.

Splošni podatki

Sprejem vzorcev

Od ponedeljka do sobote, 07:00 - 18:00; nedelje in prazniki 8:00 - 16:00

Urnik izvajanja preiskave

Od ponedeljka do petka, 07:00 - 15:00

Trajanje preiskave

1 - 4 dni

Metode preiskave

CLIA, CBA

Vzorci in navodila

Kri - venska z EDTA

Navodila za odvzem:
Odvzem iz periferne vene v epruveto za vakuumski odvzem z EDTA.
Navodila za transport:
Optimalni transport ≤2 uri pri sobni temperaturi, daljši transport ≤24 ur pri 4°C.
Količina:
Minimalna količina vzorca 1 ml krvi
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za celično imunologijo (CEL)
Kontakt:

Kri brez antikoagulanta

Navodila za odvzem:
Odvzem iz periferne vene v epruveto za vakuumski odvzem brez antikoagulanta.
Navodila za transport:
Optimalni transport ≤2 uri pri sobni temperaturi, daljši transport ≤24 ur pri 4°C.
Količina:
Minimalna količina vzorca 1 ml krvi
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za celično imunologijo (CEL)
Kontakt:

Serum

Navodila za odvzem:
Odvzem iz periferne vene v epruveto za vakuumski odvzem brez antikoagulanta, koagulacija 1h pri ST, centrifugiranje 5 min pri 3000 obr./min, serum odpipetiramo v novo epruveto.
Navodila za transport:
Optimalni transport ≤2 uri pri sobni temperaturi, daljši transport ≤24 ur pri 4°C.
Količina:
Minimalna količina vzorca 0,3 ml seruma
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za celično imunologijo (CEL)
Kontakt:

Prekatna vodka

Navodila za transport:
Optimalni transport ≤2 uri pri sobni temperaturi, daljši transport ≤24 ur pri 4°C.
Količina:
Minimalna količina vzorca 50microL
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za celično imunologijo (CEL)
Kontakt: