#

Katalog preiskav

Komplement - klasična pot - ELISA, aktivnost

Področje preiskave

IMUNOLOGIJA

Opis preiskave

Preiskava pokaže bolnike z imunsko pogojenimi boleznimi. Uporablja se kot presejalni test za prirojene pomanjkljivosti komplementa. Bolniki s pomanjkljivostmi začetnih komponent komplementa, C1-C4, ne tvorijo peptidov, ki so potrebni za odstranjevanje imunskih kompleksov, rekrutacijo imunskih celic, aktivacijo imunskih in neimunskih celic, in tvorbo litičnega kompleksa. Bolniki so dovzetni za okužbe z mikrobi s kapsulo ali razvijejo avtoimunske bolezni. Test je tudi za odkrivanje pomanjkljivosti končnih komponent komplementa, C5-C9, in pokaže bolnike z okvaro tvorjenja terminalnega membranskega kompleksa in posledično z večjo dovzetnostjo za okužbe z bakterijo Neisseria meningitidis.

Splošni podatki

Sprejem vzorcev

Od ponedeljka do sobote, 07:00 - 18:00; nedelje in prazniki 8:00 - 16:00

Urnik izvajanja preiskave

Od ponedeljka do petka, 07:00 - 15:00

Trajanje preiskave

1-10 dni

Metode preiskave

ELISA

Vzorci in navodila

Kri brez antikoagulanta

Navodila za odvzem:
Odvzem iz periferne vene v epruveto za vakuumski odvzem brez antikoagulanta.
Navodila za transport:
Optimalni transport ≤4 ur na ledu, daljši transport ≤12 ur na ledu (ali ohlajeno s hladilnimi vrečkami; vzorec ne sme zmrzniti).
Količina:
3-5 ml krvi.
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za humoralno imunologijo (HUM)
Kontakt: