#

Katalog preiskav

Limfocitne populacije - (T, B, Th, Tc, NK)

Področje preiskave

IMUNOLOGIJA

Opis preiskave

Preiskava je namenjena določitvi deležev in absolutnih vrednosti posameznih limfocitnih podvrst. Omogoča opredelitev imunskih pomanjkljivosti, malignih, infekcijskih in avtoimunskih bolezni. Opredelitev deležev in koncentracij limfocitov T (CD3), limfocitov B (CD19), celic T pomagalk (CD4), celic T zaviralk (CD8), aktiviranih limfocitov T (HLA-DR), naravnih celic ubijalk NK (CD16+CD56); razmerje med celicami T pomagalkami in celicami T zaviralkami (CD4/CD8).

Splošni podatki

Sprejem vzorcev

Od ponedeljka do sobote, 07:00 - 18:00; nedelje in prazniki 8:00 - 16:00

Urnik izvajanja preiskave

Od ponedeljka do petka, 07:00 - 15:00, sobota 7:00 - 12:00

Trajanje preiskave

1 - 3 dni

Metode preiskave

Pretočna citometrija

Vzorci in navodila

Kri - venska s heparinom

Navodila za odvzem:
Odvzem iz periferne vene v epruveto za vakuumski odvzem s heparinom.
Navodila za transport:
Optimalni transport ≤2 uri pri sobni temperaturi, daljši transport ≤12 ur pri sobni temperaturi.
Količina:
Minimalna količina vzorca 1ml krvi
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za celično imunologijo (CEL)
Kontakt:

Kri - venska z EDTA

Navodila za odvzem:
Odvzem iz periferne vene v epruveto za vakuumski odvzem z EDTA.
Navodila za transport:
Optimalni transport ≤2 uri pri sobni temperaturi, daljši transport ≤12 ur pri sobni temperaturi.
Količina:
Minimalna količina vzorca 1ml krvi
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za celično imunologijo (CEL)
Kontakt: