#

Katalog preiskav

Opredelitev celic Th1 (IFN-gama), Th2 (IL-4) in Th17 (IL-17)

Področje preiskave

IMUNOLOGIJA

Opis preiskave

Diferenciacija naivnih celic CD4 vodi v različne efektorske in spominske podvrste celic T, ki proizvajajo različne citokine. Funkcionalne podvrste celic CD4 tako razlikujemo glede na izločanje citokinov. Celice Th1 proizvajajo večje količine IFN-g. Preko izločanja IFN-g in drugih efektorskih molekul celice Th1 aktivirajo makrofage, naravne celice ubijalke (NK) in citotoksične celice (CD8); odgovorne so za celično posredovano imunost. Te celice so pomembne za zaščito pred znotrajceličnimi bakterijami, glivami, praživalmi in virusi, pomembne so tudi pri nekaterih avtoimunskih odzivih. Celice Th2 proizvajajo večje količine IL-4, ki je posebno močan pri usmerjanju limfocitov B v IgE producirajoče celice. Celice Th2 sodelujejo pri obrambi proti zunajceličnim parazitom, lahko pa povzročijo tudi škodljive alergične reakcije. Celice Th17 z izločanjem IL-17A in drugih faktorjev aktivirajo nevtrofilce in regulirajo imunski odziv proti zunajceličnim bakterijam in glivam. Celice Th17 se povezuje tudi z avtoimunskimi odzivi. Preiskava se izvaja v sklopu diferenciacije limfocitov T.

Splošni podatki

Sprejem vzorcev

Od ponedeljka do sobote, 07:00 - 18:00; nedelje in prazniki 8:00 - 16:00

Urnik izvajanja preiskave

Od ponedeljka do petka, 07:00 - 15:00, sobota 7:00 - 12:00

Trajanje preiskave

1 - 4 dni

Metode preiskave

Pretočna citometrija

Vzorci in navodila

Kri - venska s heparinom

Navodila za odvzem:
Odvzem iz periferne vene v epruveto za vakuumski odvzem s heparinom.
Navodila za transport:
Optimalni transport ≤2 uri pri sobni temperaturi, daljši transport ≤12 ur pri sobni temperaturi.
Količina:
Minimalna količina vzorca 2ml krvi
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za celično imunologijo (CEL)
Kontakt: