#

Katalog preiskav

Preiskava na patogene bakterije ( hemokultura )

Področje preiskave

BAKTERIOLOGIJA IN MIKOLOGIJA

Opis preiskave

Hemokultura - kultivacija in izolacija bakterij ali gliv iz krvi

Splošni podatki

Sprejem vzorcev

Od ponedeljka do sobote, 07:00 - 18:00; nedelje in prazniki 8:00 - 16:00

Urnik izvajanja preiskave

Od ponedeljka do sobote, 07:00 - 18:00; nedelje in prazniki 8:00 - 16:00

Trajanje preiskave

5-14 dni

Metode preiskave

Kultura

Vzorci in navodila

Kri - gojišče BACTEC

Navodila za odvzem:
Odvzamemo aseptično s punkcijo iz periferne vene z zaprtim sistemom s pomočjo adapterja v času, ko bolniku T raste; pred odvzemom palpiramo veno, nato razkužimo kožo 3x in pokrov stekleničke 1x z ustreznim alkoholnim razkužilom (npr. 2 % Hibisept v etanolu)
Navodila za transport:
Optimalni transport ≤2 uri pri sobni temperaturi, daljši transport ≤12 ur pri sobni temperaturi.
Količina:
Gojišče za hemokulture BACTEC: 2 steklenički (aerobna Aerob Plus in anaerobna Lytic Anerob); 8-10 ml krvi/ stekleničko
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za hemokulture in druge nujne mikrobiološke preiskave (HEM)
Kontakt: