#

Katalog preiskav

Proliferacija limfocitov

Področje preiskave

IMUNOLOGIJA

Opis preiskave

Test proliferacije limfocitov je in vitro test, ki temelji na dejstvu, da se limfociti po stiku z določenim antigenom ali mitogenom preoblikujejo v blastne celice in proliferirajo. V to vrsto testov sodijo testi blastnega preoblikovanja limfocitov z mitogeni in antigeni in testi določanja sintetiziranih in izločenih citokinov iz limfocitov T. Obseg spodbude vseh limfocitov T merimo z dodajanjem mitogenov PHA (fitohemaglutinin) in ConA (konkanavalin A), specifičnih protiteles proti TCR (CD3) in citokinov (IL-2, IFN-g). Zmožnost odziva izmerimo z dodajenjem fluorescentno označenih nukleotidov, ki jih razmnožujoči limfociti vgrajujejo v svojo novonastalo DNA. Tako lahko razmnoževanje limfocitov spremljamo  z analiziranjem celic na pretočnem citometru. Povsem enak test izvajamo z dodajanjem antigenov. Tokrat merimo odziv majhne populacije za antigen specifičnih limfocitov. Aktivnost limfocitov T lahko merimo tudi z merjenjem količine na novo sintetiziranih citokinov, npr. IL-2, IL-4, IL-5, IL-6 in IFN-g.

Splošni podatki

Sprejem vzorcev

Ponedeljek in torek, 07:00 - 18:00. V sredo od 7:00 do 9:00.

Urnik izvajanja preiskave

Od ponedeljka do petka, 07:00 - 15:00, sobota 7:00 - 12:00

Trajanje preiskave

4 - 7 dni

Metode preiskave

Celične kulture, pretočna citometrija

Vzorci in navodila

Kri - venska s heparinom

Navodila za odvzem:
Odvzem iz periferne vene v epruveto za vakuumski odvzem s heparinom.
Navodila za transport:
Optimalni transport ≤2 uri pri sobni temperaturi, daljši transport ≤12 ur pri sobni temperaturi.
Količina:
0 - 2 let 2 ml; 2 - 5 let 4 ml; 5 - 16 let 6 ml; nad 16 let 9 ml krvi.
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za celično imunologijo (CEL)
Kontakt:

Kri - venska z EDTA

Navodila za odvzem:
Odvzem iz periferne vene v epruveto za vakuumski odvzem z EDTA.
Navodila za transport:
Optimalni transport ≤2 uri pri sobni temperaturi, daljši transport ≤12 ur pri sobni temperaturi.
Količina:
0 - 2 let 2 ml; 2 - 5 let 4 ml; 5 - 16 let 6 ml; nad 16 let 9 ml krvi.
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za celično imunologijo (CEL)
Kontakt: