#

Katalog preiskav

Protitelesa proti streptokokni DNazi B / ASDB

Področje preiskave

IMUNOLOGIJA

Opis preiskave

Preiskava QuantiFERON-SARS-CoV-2 je namenjena za raziskovanje specifičnega T-celičnega imunskega odziva proti SARS-CoV-2. Test temelji na tehnologiji QuantiFERON-IGRA, pri kateri imunske celice spodbujamo z različnimi peptidi in merimo sproščanje interferona-gama (IFN-γ) s testom ELISA, kar omogoči oceno specifične celične imunosti. Pri testu QuantiFERON-SARS-CoV-2 spremljamo CD4+ in CD4+/CD8+ T-celični odziv na različne peptide proteina S (S1, S2, RBD) ter na 28 imunodominantnih specifičnih peptidov iz celotnega genoma SARS-CoV-2, kar dodatno izboljša sposobnost testa, da spodbudi specifični imunski odziv, kar je uporabno tudi pri merjenju učinkovitosti novih cepiv, ki niso osnovana na proteinu S.

Splošni podatki

Sprejem vzorcev

Od ponedeljka do sobote, 07:00 - 18:00; nedelje in prazniki 8:00 - 16:00

Urnik izvajanja preiskave

Od ponedeljka do petka, 07:00 - 15:00

Trajanje preiskave

2-5 dni

Metode preiskave

ELISA

Vzorci in navodila

Kri - venska s heparinom

Navodila za odvzem:
Odvzem iz periferne vene v epruveto za vakuumski odvzem s heparinom.
Navodila za transport:
Optimalni transport ≤4 ure pri sobni temperaturi, daljši transport ≤24 ur pri 4°C.
Količina:
3-5 ml krvi.
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za humoralno imunologijo (HUM)
Kontakt:

Kri - venska z EDTA

Navodila za odvzem:
Odvzem iz periferne vene v epruveto za vakuumski odvzem z EDTA.
Navodila za transport:
Optimalni transport ≤4 ure pri sobni temperaturi, daljši transport ≤24 ur pri 4°C.
Količina:
3-5 ml krvi.
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za humoralno imunologijo (HUM)
Kontakt:

Kri brez antikoagulanta

Navodila za odvzem:
Odvzem iz periferne vene v epruveto za vakuumski odvzem brez antikoagulanta.
Navodila za transport:
Optimalni transport ≤4 ure pri sobni temperaturi, daljši transport ≤24 ur pri 4°C.
Količina:
3-5 ml krvi.
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za humoralno imunologijo (HUM)
Kontakt:

Kri - za kvantiferonski test SARS-Cov-2

Navodila za odvzem:
Odvzem iz periferne vene v 5 epruvet, ki jih prejmete v sprejemni pisarni Inštituta (Zaloška 4).
Navodila za transport:
Transport ≤4 ure pri sobni temperaturi.
Količina:
Kri napolnite v epruvete do oznake.
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za humoralno imunologijo (HUM)
Kontakt: