#

Katalog preiskav

Quantiferon Monitor

Področje preiskave

IMUNOLOGIJA

Opis preiskave

QuantiFERON-Monitor (QFM) omogoča objektivno oceno delovanja celične imunosti in pomaga ohranjati optimalno terapevtsko okno pri bolnikih na imunosupresivnem zdravljenju. Test QFM je in vitro diagnostični test (IVD), pri katerem se uporablja kombinacija aktivatorjev, ki specifično spodbujajo različne vrste imunskih celic, vpletenih v prirojeno in pridobljeno imunost. Imunski status bolnika se oceni z merjenjem odziva po spodbujanju z agonisti Toll-like receptorjev (TLR) in T-celičnih receptorjev (TCR). Aktivator R848 je agonist receptorjev TLR7 in TLR8, ki sta znotrajcelična receptorja v endosomski membrani monocitov, makrofagov in dendritičnih celic. Aktivacija omenjenih receptorjev je pomembna predvsem pri obrambi pred virusi. Protitelesa anti-CD3 pa aktivirajo limfocite T preko TCR. Merjenje koncentracije interferona-gama (IFN-γ) s pomočjo testa ELISA omogoči kvantitativno oceno delovanja celične imunosti. Preiskava je v pomoč pri obravnavi bolnikov na imunosupresivnem zdravljenju ter pri obravnavi bolnikov s COVID-19.

Splošni podatki

Sprejem vzorcev

Od ponedeljka do petka, 07:00 - 12:00

Urnik izvajanja preiskave

Od ponedeljka do petka, 07:00 - 12:00

Trajanje preiskave

2-5 dni

Metode preiskave

ELISA

Vzorci in navodila

Kri - za kvantiferonski test Monitor

Navodila za odvzem:
Odvzem iz periferne vene v 1 epruveto, ki jo prejmete v sprejemni pisarni Inštituta (Zaloška 4).
Navodila za transport:
Transport ≤4 ure pri sobni temperaturi.
Količina:
Kri napolnite v epruveto do oznake.
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za humoralno imunologijo (HUM)
Kontakt: