#

Katalog preiskav

Quantiferon TB Gold Plus

Področje preiskave

IMUNOLOGIJA

Opis preiskave

V preiskovančevi krvi ugotavljamo navzočnost, za proteine ESAT-6, CFP-10 in TB7.7(p4), specifičnih limfocitov. Navzočnost IFN-γ, ki je nastal kot posledica aktivacije specifičnih limfocitov T merimo s testom ELISA. Test je za ugotavljanje latentne okužbe z bacilom tuberkuloze in tudi aktivne bolezni, skupaj s še drugimi preiskovalnimi metodami, mikrobiološkimi in radiološkimi, kot tudi bolnikovo epidemiološko zgodovino in prisotnostjo kliničnih znakov in simptomov.

Splošni podatki

Sprejem vzorcev

Od ponedeljka do sobote, 07:00 - 18:00; nedelje in prazniki 8:00 - 16:00

Urnik izvajanja preiskave

Od ponedeljka do petka, 07:00 - 15:00

Trajanje preiskave

2-5 dni

Metode preiskave

ELISA

Vzorci in navodila

Kri - za kvantiferonski test TB

Navodila za odvzem:
Odvzem iz periferne vene v 4 epruvete, ki jih prejmete v sprejemni pisarni Inštituta (Zaloška 4).
Navodila za transport:
Transport ≤4 ure pri sobni temperaturi.
Količina:
Kri napolnite v epruvete do oznake.
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za humoralno imunologijo (HUM)
Kontakt: