#

Katalog preiskav

Test citotoksičnosti celic NK in citotoksičnih limfocitov T

Področje preiskave

IMUNOLOGIJA

Opis preiskave

Klasični test citotoksičnosti se dela s tarčnimi celicami (tumorske, virusno okužene), ki jih označimo z radioaktivnim izotopom kroma Cr51, ki se ob uničenju celice (zaradi citotoksičnih celic) sprosti in ga izmerimo v raztopini nad celicami. Alternativno lahko izmerimo citotoksično zmožnost posamezne populacije celic (NK ali citotoksičnih limfocitov T) tako, da celice stimuliramo (z IL-2 (celice NK) ali anti CD3/CD28 (citotoksični limfociti T) in ugotavljamo označevalce citotoksičnih zrn na membranah citotoksičnih celic (CD107a). Tako naprimer ugotavljamo gensko okvarjeno citotoksičnost pri hemfagocitnem sindromu (HLH).

Splošni podatki

Sprejem vzorcev

Od ponedeljka do srede, 07:00 - 18:00

Urnik izvajanja preiskave

Od ponedeljka do petka, 07:00 - 15:00, sobota 7:00 - 12:00

Trajanje preiskave

3 - 7 dni

Metode preiskave

Celične kulture, Pretočna citometrija

Vzorci in navodila

Kri - venska s heparinom

Navodila za odvzem:
Odvzem iz periferne vene v epruveto za vakuumski odvzem s heparinom.
Navodila za transport:
Optimalni transport ≤2 uri pri sobni temperaturi, daljši transport ≤12 ur pri sobni temperaturi.
Količina:
0 - 2 let 2 ml; 2 - 5 let 4 ml; 5 - 16 let 6 ml; nad 16 let 9 ml krvi.
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za celično imunologijo (CEL)
Kontakt: