#

Katalog preiskav

Test za določanje specifičnega T celičnega odziva na SARS-CoV-2

Področje preiskave

IMUNOLOGIJA

Opis preiskave

Preiskava je namenjena bolnikom z oslabljenim imunskim odzivom bodi si zaradi primarne ali pa sekundarne imunske pomanjkljivosti, ali pa kot posledica različnih terapij, ki vplivajo na imunski odziv. Specifični T celični odziv proti SARS-CoV-2 merimo pri osebah, ki so prišle v stik z virusnimi antigeni bodisi po cepljenju ali po preboleli bolezni COVID-19. Specifični T celični in protitelesni imunski odziv je v primerih imunsko oslabljenih oseb lahko nezadosten, in ga je zato potrebno nadzorovati. T celični odziv je lahko v nekaterih primerih prisoten tudi pri osebah pri katerih se protitelesni odziv ni razvil oziroma pri osebah, ki zaradi različnih obolenj ali terapij niso sposobne razviti protiteles.

Splošni podatki

Sprejem vzorcev

Od ponedeljka do četrtka, 07:00 - 18:00

Urnik izvajanja preiskave

Od ponedeljka do petka, 07:00 - 15:00, sobota 7:00 - 12:00

Trajanje preiskave

1 - 4 dni

Metode preiskave

Celične kulture, Pretočna citometrija

Vzorci in navodila

Kri - venska s heparinom

Navodila za odvzem:
Odvzem iz periferne vene v epruveto za vakuumski odvzem s heparinom.
Navodila za transport:
Optimalni transport ≤2 uri pri sobni temperaturi, daljši transport ≤12 ur pri sobni temperaturi.
Količina:
Minimalna količina vzorca 4ml krvi
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za celično imunologijo (CEL)
Kontakt: