#

Katalog preiskav

TNF α

Področje preiskave

IMUNOLOGIJA

Opis preiskave

TNF (dejavnik tumorske nekroze) je poglavitni mediator imunskega odziva na po Gramu negativne bakterije, pomemben pa je tudi pri odzivu na druge infektivne mikroorganizme. Izdelujejo ga makrofagi, celice T, celice NK, astrociti in Kupfferjeve celice v odgovor na bakterije, viruse, različne citokine in imunske komplekse. Najpomembnejši celični vir za TNF so z LPS-om aktivirani mononuklearni fagociti. Biološke aktivnosti TNF (kot posledica delovanje LPS) najbolje pojasnimo kot funkcijo količine. Pri majhnih koncentracijah spodbudi žilne endotelijske celice k izražanju površinskih adhezijskih molekul, ki napravijo endotelijske celice lepljive najprej za nevtrofilce in nato za monocite in limfocite. To delovanje prispeva k nakopičenju levkocitov v vnetišču in je verjetno fiziološko najpomembnejši lokalni učinek TNF. Poleg tega TNF aktivira vnetne levkocite, da ubijejo mikrobe in spodbudi mononuklearne fagocite k izločanju citokinov, predvsem IL-1, IL-6, samega TNF in kemokinov. Vsi ti učinki so kritični za vnetni odziv na mikrobe. Če je dražljaj LPS dovolj močan, se izločajo večje količine TNF. V takih razmerah vstopi TNF v obtok in deluje kot endokrini hormon. TNF je endogeni pirogen, ki deluje v hipotalamusnem termoregulacijskem območju in inducira vročino. Poleg tega deluje na hepatocite, da povečajo izločanje nekaterih proteinov akutne faze. TNF zavira delitev matičnih celic v kostnem mozgu zato kronično izpostavljanje TNF povzroči limfopenijo in imunsko pomanjkljivost.

Splošni podatki

Sprejem vzorcev

Od ponedeljka do sobote, 07:00 - 18:00; nedelje in prazniki 8:00 - 16:00

Urnik izvajanja preiskave

Od ponedeljka do petka, 07:00 - 15:00

Trajanje preiskave

2 - 14 dni

Metode preiskave

ELISA, CBA

Vzorci in navodila

Kri - venska z EDTA

Navodila za odvzem:
Odvzem iz periferne vene v epruveto za vakuumski odvzem z EDTA.
Navodila za transport:
Optimalni transport ≤2 uri pri sobni temperaturi, daljši transport ≤24 ur pri 4°C.
Količina:
Minimalna količina vzorca 1 ml krvi
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za celično imunologijo (CEL)
Kontakt:

Kri brez antikoagulanta

Navodila za odvzem:
Odvzem iz periferne vene v epruveto za vakuumski odvzem brez antikoagulanta.
Navodila za transport:
Optimalni transport ≤2 uri pri sobni temperaturi, daljši transport ≤24 ur pri 4°C.
Količina:
Minimalna količina vzorca 1 ml krvi
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za celično imunologijo (CEL)
Kontakt:

Serum

Navodila za odvzem:
Odvzem iz periferne vene v epruveto za vakuumski odvzem brez antikoagulanta, koagulacija 1h pri ST, centrifugiranje 5 min pri 3000 obr./min, serum odpipetiramo v novo epruveto.
Navodila za transport:
Optimalni transport ≤2 uri pri sobni temperaturi, daljši transport ≤24 ur pri 4°C.
Količina:
Minimalna količina vzorca 0,5 ml seruma
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za celično imunologijo (CEL)
Kontakt: