#

Katalog preiskav

Torque teno virus (TTV), molekularni dokaz, kvantitativno

Področje preiskave

VIROLOGIJA

Opis preiskave

Preiskavo za določanje koncentracije DNA torque teno virusa (TTV) v krvi se lahko uporablja kot pomoč pri vodenju imunosupresivnega zdravljenja pri osebah po transplantaciji.

TTV je majhen virus z enoverižno DNA iz družine Anelloviridae. Najdemo ga pri okoli 80 % zdravih oseb po vsem svetu in do sedaj še ni bil opredeljen kot povzročitelj nobenega bolezenskega stanja. Predhodne raziskave ter rutinska uporaba v vodilnih tujih laboratorijih so pokazale, da je redno spremljanje koncentracije DNA TTV v krvi dober pokazatelj stanja imunosti pri imunokompromitiranih bolnikih. Višanje koncentracije DNA TTV je tako napovednik okužbe zaradi previsokega odmerka imunosupresije, medtem ko padec koncentracije DNA TTV dobro napoveduje zavrnitev presadka.

Za določanje DNA TTV v krvi potrebujemo minimalno 200 µl plazme (kri z EDTA – vijoličen zamašek). Test temelji na metodi verižne reakcije s polimerazo (PCR), katerega občutljivost smo določili pri 223 k/ml vzorca in spodnjo mejo kvantifikacije pri 3,000 k/ml vzorca. Uspešnost določanja koncentracije TTV DNA redno preverjamo z zunanjimi kontrolami QCMD.

Splošni podatki

Sprejem vzorcev

Od ponedeljka do sobote, 07:00 - 18:00; nedelje in prazniki 8:00 - 16:00

Urnik izvajanja preiskave

Od ponedeljka do petka, 07:00 - 15:00

Trajanje preiskave

1-3 dni

Metode preiskave

PCR

Vzorci in navodila

Kri - venska z EDTA

Navodila za odvzem:
Odvzem iz periferne vene v epruveto za vakuumski odvzem z EDTA.
Navodila za transport:
Optimalni transport ≤2 uri pri sobni temperaturi, daljši transport ≤24 ur pri 4°C.
Količina:
3-5 ml krvi.
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za molekularno mikrobiologijo in diagnostiko hepatitisov in aidsa (HIV)
Kontakt:

Plazma

Navodila za odvzem:
Odvzem iz periferne vene v epruveto za vakuumski odvzem z EDTA, epruveto 3x obrnemo, centrifugiranje 5 min. pri 3000 obr./min, plazmo odpipetiramo v novo epruveto.
Navodila za transport:
Optimalni transport ≤2 uri pri sobni temperaturi, daljši transport ≤24 ur pri 4°C.
Količina:
Sterilna epruveta z navojem, ≥ 2 ml.
Izvajalec preiskave:
Laboratorij za molekularno mikrobiologijo in diagnostiko hepatitisov in aidsa (HIV)
Kontakt: