Obrat CAR T dobil dovoljenje JAZMP za proizvodnjo zdravil za napredna zdravljenja

Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo (IMI) Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani se od leta 2021 intenzivno ukvarja z vzpostavitvijo Obrata za napredna celična zdravljenja (CAR T), skladnega z zahtevami in smernicami dobre proizvodne prakse (GMP), z delovanjem katerega bi zadostil povpraševanju po celični terapiji CAR T v Sloveniji. Osmega in devetega maja 2024 je v Obratu CAR T potekal verifikacijski pregled komisije Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP), po katerem nas je komisija JAZMP obvestila, da bo Obrat dobil dovoljenje za proizvodnjo zdravil za napredna zdravljenja (certifikat GMP) za namen kliničnega preskušanja, ki omogoča začetek proizvodnje celičnih terapij CAR T.

Vpostavitev proizvodnje zdravil za napredna zdravljenja je pomembna pridobitev za zdravljenje določenih vrst krvnega raka. Terapija CAR T bo s tem za slovenske bolnike postala dostopnejša, zdravljenje pa lahko za tretjino do polovico cenejše. Celice CAR T (ang. Chimeric Antigen Receptor T cells) so gensko spremenjene imunske celice  – limfociti T, s katerimi je mogoče ciljano uničevati patološke, navadno tumorske celice.  Pripravijo se iz bolnikovih lastnih limfocitov T, ki jim vsadimo gen za dodaten receptor – senzor. Z njim lahko celice CAR T v telesu poiščejo in uničijo tkivo, iz katerega je zrastel  tumor.

Prispevek o nastanku Obrata CAR T v Sloveniji si lahko ogledate na naslednji povezavi.