Vabilo na javno predavanje izr. prof. dr. Darje Keše

Izredna profesorica dr. Darja Keše, univ. dipl. biol.,
učiteljica na Katedri za mikrobiologijo in imunologijo MF UL,
bo pred izvolitvijo v naziv redne profesorice za področje Mikrobiologija
imela javno predavanje z naslovom

Atipične bakterije ‒ tako majhne in edinstvene

Predavanje bo v ponedeljek, 10. 6. 2024, ob 9. uri
v Predavalnici A1 na Oddelku za agronomijo BF UL, Jamnikarjeva 101.

 Vljudno vabljeni!