Laboratorij za diagnostiko aerobnih in anaerobnih infekcij (ANR)

Vsi laboratoriji

Dejavnosti laboratorija

Strokovna dejavnost laboratorija ANR pokriva mikrobiološko diagnostiko okužb kože in mehkih tkiv ter okužb kosti in sklepov, vključno z diagnostiko okužb umetnih vsadkov in osteosintetskega materiala ob zlomih, ter mikrobiološko diagnostiko genitalnih okužb, kamor spadajo bakterijske vaginoze, uretritisi in prostatitisi. Posebno pozornost posvečamo diagnostiki okužb z Neisseria gonorrhoeae in spremljanju občutljivosti gonokokov za antibiotike, tako na nacionalnem nivoju kot v širšem evropskem prostoru z vključenostjo v mrežo EuroGASP. Izvajamo presejalno testiranje na prisotnost Streptococcus agalactiae pri nosečnicah s klasično kultivacijo (obogatena kultura) in molekularnimi metodami. Pomemben del naše diagnostike je tudi dokazovanje okužbe s Helicobacter pylori v tkivnih vzorcih želodca s pomočjo klasične kultivacije in molekularnih metod.

Pomemben del strokovne dejavnosti poteka v sodelovanju s kliničnimi zdravniki, saj verjamemo, da multidisciplinarni pristop omogoča najboljšo obravnavo bolnikov.

Laboratorij sodeluje v različnih mednarodnih multicentričnih raziskavah za spremljanje občutljivost bakterij za antibiotike (SENTRY, ATLAS) in je vključen v različne programe mednarodnih zunanjih nadzorov kakovosti (NEQAS, INSTAND).

Splošni podatki

Vodja laboratorija:

doc. dr. Polona Maver Vodičar, dr. med., spec. klin. mikrobiol.

Sodelavci:

Aldina Bajramovič, dipl. inž. lab. biomed.                                                     
Sandra Cirman Burger,
mag. mikrobiol.
Jasmina Biberović, mag. mikrobiol.
Petra Čamernik, univ. dipl. mikr.
Maja Ugrinmag mol. funkc. biol.
Urša Kolenc, univ. dipl. mikr.
Danijela Petrović
Tinka Lampe
Jure Keber

Mlada raziskovalka:

asist. Anja Erbežnik, dr. vet. med.

Telefon:

01 543 74 24