Laboratorij za bakteriološko diagnostiko črevesnih infekcij (ENT)

Vsi laboratoriji

Dejavnosti laboratorija

V laboratoriju opravljajmo bakteriološko diagnostiko črevesnih okužb. V vzorcih blata iščemo značilne črevesne patogene bakterije, pridobljene v domačem okolju, kot so Salmonella sp., Shigella sp., Campylobacter sp., Yersinia enterocolitica itd. Izvajamo tudi detekcijo verotoksigenih Escherichia coli. Če imamo podatek, da je bil bolnik izpostavljen posebnim lokalnim razmeram, na primer zaradi potovanja v endemske države, v blatu poleg običajnih povzročiteljev iščemo tudi povzročitelje, kot je Vibrio cholerae in podobno. V laboratoriju opravljamo tudi bakteriološko diagnostiko okužb s Clostridioides difficile s kombinacijo dokaza prisotnosti genov za toksin, z dokazom prostega toksina v blatu in kultivacijo.  Opravljajmo tudi analizo prevladujoče fekalne flore pri nevtropeničnih in drugih imunsko oslabljenih bolnikih.

V nadzornih kužninah iščemo enterobakterije, ki izločajo encime ESBL ali karbapenemaze (CPE, CRE-CPE), enterobakterije, ki so odporne proti karbapenemom (CRE), proti karbapenemom odporne večkratno odporne nefermentativne po Gramu negativne bacile Pseudomonas aeruginosa (CRPs) in Acetinobacter baumannii (CRAb) ter proti vankomicinu odporne enterokoke (VRE).

Splošni podatki

Vodja laboratorija:

doc. dr. Mateja Pirš, dr. med., spec. klin. mikrobiol.

Sodelavci:

Nuša Koblar, dipl. mikrobiol.
Iva Kovačič
, mag. lab. biomed.

Eva Kvas, mag. lab. biomed.
Tjaša Potočnik, mag. mikrobiol.

Telefon:

01 543 74 33