Laboratorij za molekularno mikrobiologijo in diagnostiko hepatitisov in aidsa (HIV)

Vsi laboratoriji

Dejavnosti laboratorija

Laboratorij za molekularno mikrobiologijo in diagnostiko hepatitisov in aidsa je bil ustanovljen leta 1986. Od leta 1987 opravlja dejavnost referenčnega laboratorija za HIV/aids za Slovenijo ter od leta 1995 še za virusne hepatitise. Laboratorij ponuja celovito posredno in neposredno diagnostiko ter laboratorijsko spremljanje poteka in zdravljenja okužb s HIV ter vseh virusnih hepatitisov. Opravlja tudi poglobljeno diagnostiko okužb s človeškimi papilomavirusi (HPV), človeškimi poliomavirusi, nekaterimi poksvirusi, bakterijo Tropheryma whipplei ter izvaja diferencialno molekularno diagnostiko virusnih okužb osrednjega živčevja ter pomembnih virusnih okužb pri imunsko oslabljenih bolnikih. Laboratorij izvaja tudi triažno testiranje HPV v sklopu državnega programa ZORA.

Ponujamo tudi možnost ugotavljanja klinično pomembnih mutacij pri izbranih virusih in bakteriji Helicobacter pylori, genske sorodnosti virusnih izolatov in razrešujemo nejasne rezultate seroloških ali molekularnih testov, ki jih izvajajo v drugih laboratorijih. Pri našem delu tesno sodelujemo s številnimi kolegi kliniki, saj smo prepričani, da lahko le takšno sodelovanje pripomore k celovitejši obravnavi bolnika.

Pomemben del delovanja našega laboratorija je tudi raziskovalna dejavnost, ki je usmerjena predvsem na področje evalvacij in razvoja sodobnih molekularnih testov ter na molekularno epidemiologijo človeških papilomavirusov, HIV, virusov hepatitisa A–E ter bakterije Helicobacter pylori.

Splošni podatki

Vodja laboratorija:

prof. dr. Mario Poljak, dr. med., spec. klin. mikrobiol.

Sodelavci:

asist. znan. sod. dr. Anja Oštrbenk Valenčak, univ. dipl. mikr. 
asist. znan. sod. dr. Lea Hošnjak, univ. dipl. mikr.
asist. znan. sod. dr. Maja Lunar, univ. dipl. mikr.
asist. dr. Kristina Fujs Komloš, univ. dipl. mikr.
asist. dr. Jana Mlakar, univ. dipl. biol.
asist. dr. Anja Šterbenc, dr. med.
asist. asist. razisk. dr. Lucijan Skubic, mag. mol. funkc. biol.
asist. razisk. dr. Tomaž Mark Zorec, mag. farm.
mag. Tina Štamol, univ. dipl. mikr.
Blanka Kušar Mohorovič, dipl. inž. lab. biomed.
Danijela Fabjan, mag. funkc. biol.
Valentina Kocen, mag. lab. biomed.
Nina Šramel, mag. var. nar.
Dino Turkić, dipl. inž. lab. biomed.
Katja Medeiros Martins
Maja Accetto Kos
Robert Krošelj

Mladi raziskovalec:

asist. razisk. Grega Gimpelj Domjanič, mag. imunol.

Telefon:

01 543 74 54