Laboratorij za hemokulture in druge nujne mikrobiološke preiskave (HEM)

Vsi laboratoriji

Dejavnosti laboratorija

Strokovna dejavnost laboratorija obsega klasično bakteriološko diagnostiko sepse (s hemokulturami), bakterijskega meningitisa, endokarditisa, okužb katetrov in drenov ter preiskave sterilnih telesnih tekočin, tkiv in drugih vzorcev iz primarno sterilnih mest telesa. Letno pregledamo več kot 30.000 hemokultur in 8000 do 9000 drugih vzorcev.

Poleg klasične bakteriološke diagnostike za dokazovanje bakterijskih povzročiteljev uporabljamo različne hitre metode, kot so neposredni gramski razmaz iz različnih kužnin, postopke za hitro identifikacijo bakterij iz samih vzorcev in hitro določanje občutljivosti neposredno iz pozitivne hemokulturne stekleničke po smernicah Evropske komisije za ugotavljanje občutljivosti za protimikrobna zdravila (EUCAST, angl. European Committee for antimicrobial susceptibility testing). Najpogostejši izolati iz hemokultur so Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae in drugi.

Klasične metode kultivacije bakterij dopolnjujemo v sodelovanju z drugimi laboratoriji za dokaz nekaterih povzročiteljev bakterijskega meningitisa in sepse z molekularnimi metodami.

Nenehno komuniciramo s kliničnimi oddelki ter tako pri bolnikih s sepso skrbimo za hiter prenos in interpretacijo ključnih rezultatov o povzročiteljih in o njihovi protimikrobni občutljivosti.

Splošni podatki

Vodja laboratorija:

asist. Ivana Velimirović, dr. med., spec. klin. mikrobiol.

Sodelavci:

Nika Božič, mag. mikrobiol.
Ana Felicita Gobec, mag. mikrobiol.                    
Branka Klemenčič, dipl. san. inž.
Andreja Pišek, univ. dipl. mikr.
Damjana Tratnik, univ. dipl. mikr.
Kitty Žnidar, mag. mikrobiol.
Ljubica Ilić Cvetkovski
Maja Šućur

Telefon:

01 543 74 26