Letno srečanje Mednarodne mreže za raziskovanje Koronavirusov (UK-ICN)

Že pred pojavom COVID-19 smo na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo (IMI) raziskovali Koronaviruse in kljub pred COVID-19 nepredstavljivim povečanjem potreb po hitrem in natančnem dokazovanju SARS-CoV-2 smo tekom celotne pandemije še vedno vlagali tudi v raziskovanje teh in ostalih respiratornih virusov. Rezultati teh raziskav so nam omogočali uvajanje zmogljivejših, natančnejših in hitrejših metod za dokazovanje okužb s SARS-CoV-2 kot tudi pripeljali do novih spoznanj o evoluciji in patogenezi tega virusa ter imunskemu odzivu nanj.

Letno srečanje mreže UK-ICN, katere člani smo tudi na IMI, je namenjeno predstavitvi in izmenjavi spoznanj ter podatkov različnih aspektov koronavirusnih okužb kot tudi epigenetskih lastnosti tako že pred tem poznanih, sezonskih, Koronavirusov kot tudi SARS-CoV-2. Raziskovalci IMI bomo na kongresu z mednarodno udeležbo predstavljali naše rezultate in dosežke tako iz diagnostičnega kot  tudi raziskovalnega področja v obliki predavanj in plakatov.

Letno srečanje bo potekalo od 13. 9. 2023 do 15. 9. 2023 v veliki predavalnici Medicinske faklutete v Ljubljani.

Program

Slika: Longitudinalno, sistematično spremljanje različic SARS-CoV-2

Slika: Filogenetska analiza vdora SARS-CoV-2 v dom za ostarele.

Slika: Longitudinalno spremljanje sezonskega kroženja respiratornih virusov