Sprememba sprejema SARS vzorcev

Spoštovani,

Obveščamo vas, da skladno z zahtevami Pravilnika o izvajanju mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 163/21 na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo uvajamo spremembe na področju sprejema vzorcev.

Kot je zapisano v 1. in 2. točki Pravilnika, mora izvajalec javnemu zavodu ob naročilu PCR testa v elektronski ali pisni obliki zagotoviti TOČNE in CELOVITE podatke, ki omogočajo vnos diagnoze, izvida in rezultata testa PCR v Centralni register podatkov o pacientih, obveščanje pacienta o rezultatih testa PCR z nacionalnim sistemom za obveščanje prek SMS, izvedbo epidemiološke ankete in izpis Digitalnega COVID potrdila EU, javni zavod pa mora vse posredovane podatke evidentirati v svojem informacijskem sistemu.

OD 15.11.2021 DALJE NE SPREJEMAMO VZORCEV, KATERIH NAPOTNICE V PISNI OBLIKI, NE BODO VSEBOVALE SLEDEČIH PACIENTOVIH PODATKOV:

  • priimek in ime pacienta
  • rojstni datum pacienta
  • bivališče pacienta
  • KZZ / EMŠO
  • kontaktna številka pacienta (stacionarne številke niso primerne)

Kot ste bili že predhodno obveščeni z dopisom 226a-TJI/21 z dne 21.7.2021 NE SPREJEMAMO ROČNO OZNAČENIH NAPOTNIC IN/ALI VZORCEV -> ta zahteva je nespremenjena.

OD 01.01.2022 DALJE NE SPREJEMAMO VZORCEV, ZA KATERE NI UREJENO ELEKTRONSKO NAROČANJE IN NISO OPREMLJENI S ČRTNO KODO. Za vzpostavitev sistema e-naročanja se obrnite na našo IT službo – podpora@imi.si in na predstavnika vašega zdravstvenega informacijskega sistema, kjer boste pridobili vse potrebne informacije za vzpostavitev sistema. Sistem vzpostavitve e-naročanja lahko traja do 5 – 10 delovnih dni, odvisno od lokalnega zdravstvenega informacijskega, ki ga naročnik že ima.

Predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo
izr. prof. Miroslav Petrovec, dr. med.


PDF: Sprememba sprejema SARS vzorcev