Spremljanje epidemije SARS-CoV-2 v Sloveniji: 13. 3. 2023 – 19. 3. 2023

V stopetnajsto presejalno sekveniranje virusnih različic SARS-CoV-2 z metodo določanja nukleotidnih zaporedij (sekveniranje) smo vključili 73 vzorcev (94 % vseh SARS-CoV-2 PCR-pozitivnih vzorcev na IMI), ki so bili odvzeti med 13. 03. 2023 in 19. 03. 2023. Izmed teh je bilo 58 % vzorcev iz Osrednjeslovenske regije, 10 % iz Obalno-kraške regije, 8 % iz Zasavske regije, 7 % iz Gorenjske regije, po 4 % iz Goriške, Jugovzhodne ter Primorsko-notranjske regije in 1 % iz Pomurske regije. Trije vzorci so pripadali osebam, ki imajo stalno prebivališče v tujini.

Zaradi stabilne epidemiološke situacije in izginotja prvotnih različic omikrona BA.2, BA.4 in BA.5, ECDC od 3. marca 2023 na seznam zaskrbljujočih variant trenutno ne uvršča nobenih linij SARS-CoV-2.

V stopetnajstem presejalnem obdobju, teden 11/2023, smo različico omikron potrdili v vseh vzorcih.

Slika 1. Razporeditev posameznih genetskih različic omikrona dokazanih v 11. tednu 2023. Zunanji obroč prikazuje posamezne dokazane različice z izpisom imena tistih, ki so bile prisotne v deležu > 1 %. Notranji obroč prikazuje starševsko linijo. Kategorija RKM predstavlja delež različic nastalih z rekombinacijo.

Slika 2. Delež posameznih podrazličic omikrona potrjenih v celotnem obdobju presejalnega testiranja od pojava B.1.1.529 v Sloveniji dalje.

Nadzor nad rekombinantnimi različicami XBB

ECDC od 8. decembra 2022 med različice, ki se podrobneje spremljajo (»Variants of Interest« – VOI) vključuje tudi različico XBB, ki je nastala z rekombinacijo linij BJ.1 (BA.2.10.1.1) in BM.1.1.1 (BA.2.75.3.1.1.1). Med pod-različicami XBB se posebej spremlja XBB.1.5 zaradi hitrega naraščanja primerov.

Tabela 1: Prikaz števila posameznih različic XBB dokazanih na IMI do vključno 19.03.2023.

Različica Teden prve potrditve Kumulativno število primerov
XBB.1.5 50/2022 138
 XBB.1.5.6 10/2023 1
 XBB.1.5.7 07/2023 5
XBB.2 45/2022 5
XBB.1 43/2022 89
† vključno s hčerinskimi linijami; ‡ vključno s hčerinskimi linijami razen XBB.1.5.

 

Poročilo IMI: 13. 3. 2023 – 19. 3. 2023